Analyticke pristroje - elektroanalyza, ph meter hannah instrument
pH meter pre mliečne výrobky Hanna Instrument
5. 10. 2016
Spotrebný materiál - chromatografia, Waters
Waters – vialky a platne
1. 2. 2017
Katalóg

ISO turbidimeter Hanna Instrument

Model: Turbidimeter HI88713
Katalógové číslo: HI88713
Výrobca: Hanna Instruments
Laboratórna technika Hanna Instruments

Špecifikácia na stránke výrobcu

Stolný ISO turbidimeter HI887135 s IČ LED diódou a stabilnou RATIO optikou pre presné meranie zákalu v celom rozsahu. Až päť bodová kalibrácia s možnosťou nastavenia hodnôt užívateľom. Jednotky: FNU, FAU, NTU, NTU bez RATIO, EBC (pivo)…

Rozsah dodávky: turbidimeter, 6 kyviet s viečkom, sada kalibračných štandardov pre opakované použitie typu AMCO AEPA-1(<0,1, 15, 100, 750 FTU a 2000 NTU), silikonový olej s handričkou, sieťový adaptér, návod na použitie.

Rozsah

FNU: 0,00 až 1000 FNU;, FAU: 10,0 až 4000 FAU; NTU pomerová metóda: 0,00 až 4000 NTU, 0,00 až 980 EBC; NTU nepomerová metóda: 0,00 až 1000 NTU, 0,00 až 245 EBC.

Rozlíšenie

viď návod

Presnosť

FNU: ±2% + rozptyl svetla; FAU: ± 10% odpočet; NTU pomerová: ±2% + rozptyl svetla; ±5% odpočet nad 1000 NTU; NTU nepomerová: ±2%

Kalibrácia

2, 3, 4 alebo 5-bodová

Metóda

ISO 7027

Napájanie

12 VDC

Prostredie

0 až 50°C, nekondenzujúci, relatívna vlhkosť do 95%

Optický systém

Rozptyl svetla: menej než 0,1 NTU (0,05 EBC); zdroj: IR LED; detektor: kremíkový fotočlánok.

Príslušenstvo

Kat. čísloPopis
HI731331Kyveta sklo (4 ks)
HI731331NUzávery kyviet (4 ks)
HI88713-11Sada kalibračných štandardov pre turbidimeter HI88713
HI93703-50Čistiaci roztok pre kyvety, 230 ml
HI 731318Utierky na kyvety
HI 92000Kompatibilný software HI 92000 Windows ®

Príbuzné produkty…