Elektroforézy HU Green Range

Modely: HU6 Mini, HU10 Mini-Plus, HU13 Midi, HU15 Standard, HU20 Maxi, CHU20 Cooled Maxi, HU25 Maxi-Plus, CHU25 Cooled Maxi-Plus
Kat. čísla: HU6, HU10, HU13, HU15, HU20, CHU20, HU25, CHU25
Výrobca: SCIE-PLAS
Laboratórna technika SCIE-PLAS

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Horizontálne elektroforézy Scie-Plas majú robustnú konštrukciu vyhotovenú zo špeciálneho akrylátu, ktorá zabezpečuje dlhodobý bezporuchový chod. Konektory pre vodiče sú pozlátené, čo zabraňuje ich korózii, elektródy sú platinové a ľahko vymeniteľné. Nalievacie prepážky a hrebene sú farebne odlíšené podľa ich hrúbky. Každá vanička má dno bielej farby, čo zvyšuje viditeľnosť vzoriek pri ich pohybe počas behu elektroforézy, kým farebné prúžky na dne vaničky zase uľahčujú nakladanie vzoriek. Dno elektroforézy je z UV transparentného materiálu, čo umožňuje sledovanie DNA a RNA bandov bez nutnosti vysúvania gélu z vaničky na transiluminátor. Nalievanie gélu do vaničiek je veľmi jednoduché a bezpečné a k dispozícii je viacero variant vaničiek a hrebeňov s rôznou veľkosťou a kapacitou. Praktický dizajn elektroforetických vaničiek s umiestnením viacerých hrebeňov zvyšuje kapacitu samotnej elektroforézy. Gély do elektroforéz Scie-Plas sa dajú nalievať 4 spôsobmi: 1) na koniec vaničky sa vloží prepážka so silikónovým tesnením, ktorá sa po stuhnutí gélu vytiahne; 2) vanička má na oboch koncoch silikónové tesnenie priliehajúce k elektroforetickému tanku; po stuhnutí gélu sa vanička otočí o 90° a môže bežať elektroforéza; 3) na koniec vaničky sa nasunie silikónový kryt, ktorý sa po stuhnutí gélu odoberie; 4) nalievanie viacerých gélov naraz v externom nalievacom tanku.

Elektroforézy Scie-Plas sa vyrábajú v rôznych veľkostiach pre rýchle rutinné analýzy (HU6 a HU10), analytické a preparatívne výskumy (HU13, HU15 a HU20), a screening PCR produktov (HU25). Verzie s chladeným dnom umožňujú beh pri vyššom napätí s kratšími časmi bez straty rozlíšenia (CHU20 a CHU25). Elektroforézy sa dodávajú s UV transparentnou vaničkou, nalievacími prepážkami (okrem HU6, HU10 a HU13), kde je štandardom nalievanie vo vaničke otočenej v elektroforéze o 90°), 2 hrebeňmi s hrúbkou 1mm, nalepovacími farebnými prúžkami a koncovkami pre cirkuláciu pufra (okrem HU6 a HU10), ktorá udržiava homogénne pH a zabraňuje vzniku gradientu.