Analytická chémoa - ph meter, elektroanalýza
pH meter edge® blue*
15. 2. 2016
Analytické prístroje - chromatografia
Acquity UPLC detektory
16. 2. 2016
Katalóg

HPLC/UHPLC detektory

Model: HPLC/UHPLC detektory
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Waters má už niekoľko desaťročí v ponuke detektory, ktoré umožňujú analyzovať rôzne skupiny chemických látok. Ide o UV/VIS, PDA, FLR detektory, Ri detektory, ELSD, elektrochemické, konduktometrické ako aj malý kompaktný detetektor na princípe jednoduchého kvadrupólu. Synonymom detekčných vlastností rozsiahlej ponuky detektorov od spoločnosti Waters je citlivosť, stabilita a použiteľnosť, predpoklady, ktoré sú nevyhnutné pre uspokojenie najrozmanitejších požiadaviek a potrieb zákazníkov pri HPLC analýzach. Viac informácií na oficiálnych stránkach spoločnosti Waters.

Príbuzné produkty…