Hichrom kolóny

Model: Hichrom kolóny
Výrobca: HiCHROM
Laboratórna technika HiCHROM

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Hichrom je spoločnosť s niekoľko ročnou históriou a so skúsenosťami v oblasti výroby a predaja UHPLC a HPLC chromatografického materiálu. Produkty spoločnosti Hichrom nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, akademickej sfére ale pri klinických aplikáciach. Ku obsiahlej ponuke chromatografických kolón treba zaradiť aj možnosť syntézy a modifikácie sorbentov podľa potrieb zákazníka, čím možno pripraviť špecifické a jedinečné sorbenty. Viac informácii o produktoch nájdete na oficiálny stránkach výrobcu