GSH/GSSG-Glo™ Assay

Popis produktu

GSH/GSSG-Glo™ Assay je luminiscenčný systém určený na detekciu a kvantifikáciu celkového glutathiónu (GSH+GSSG), oxidovaného glutathiónu (GSSG) a pomeru GSH/GSSG v bunkových kultúrach.

  • Fyziologický význam: Zmena hladiny GSH slúži ako indikátor oxidačného stresu, ktorý môže viesť až k apoptóze alebo k bunkovej smrti. Aktuálna hladina celkového glutathiónu a oxidovaného glutathiónu sa meria priamo v jamkách s bunkovou kultúrou. Tým sa minimalizujú straty GSH a GSSG v porovnaní s bežnými esejami, ktoré vyžadujú prípravu vzorky a pri ktorých sa množstvo GSSG stanovuje nepriamo.
  • Jednoduchý protokol: Bioluminiscenčné postupy minimalizujú manipuláciu so vzorkami, ktorá môže viesť až k strate viability. Reagencie sa pridávajú priamo do bunkovej kultúry na viacjamkových platničkách. Protokol si nevyžaduje zdĺhavý postup deproteinizácie a centrifugácie vzoriek, ktoré sú potrebné pri iných podobných esejách.
  • Väčšia citlivosť: Zvýšená citlivosť eseje umožňuje analyzovať aj nižší počet buniek.
  • Rýchlejšie výsledky: Protokol minimalizuje čas manipulácie a bioluminiscenčné postupy minimalizujú inkubačnú dobu.
  • Automatizácia: Generovaný signál je stabilný, s polčasom rozpadu vyšším ako dve hodiny. Protokol eseje je možné prispôsobiť na 96- alebo 384-jamkové platničky.
  • Neprítomnosť fluorescenčnej interferencie: Pri luminiscenčnom odčítavaní signálu sa nevyskytuje fluorescenčná interferencia medzi reagenciami a testovanými zložkami, ktorú možno niekedy pozorovať pri fluorescenčných esejách. Takéto prekrývanie signálov totiž marí experimenty a získané výsledky sú klamlivé alebo irelevantné.
Názov esejeVeľkosť baleniaKat. číslo
GSH/GSSG-Glo™ Assay10 mlV6611
GSH/GSSG-Glo™ Assay50 mlV6612