GSH-Glo™ Glutathione Assay

Popis produktu

GSH-Glo™ Glutathione Assay je luminiscenčná esej určená na detekciu a kvantifikáciu glutathiónu (GSH) v bunkách alebo v rôznych biologických vzorkách. Zmena hladiny GSH je dôležitým ukazovateľom toxikologickej odpovede a slúži ako indikátor oxidačného stresu, ktorý môže viesť až k apoptóze alebo k bunkovej smrti. Esej je založená na premene derivátov luciferínu na luciferín v prítomnosti GSH.

  • Rýchla: Výsledky už za 30 minút.
  • Jednoduchá: Jednoduchá reakčná zmes (pridávajú sa len dve reagencie) minimalizuje počet krokov v porovnaní s bežnými GSH esejami. Nevyžaduje deproteinizáciu vzorky.
  • Citlivá: Pri luminiscenčnej metóde nedochádza na pozadí k fluorescencii a esej poskytuje excelentný pomer signálu k pozadiu.
  • Stabilná: Polčas rozpadu signálu je viac ako 5 hodín.
Názov esejeVeľkosť baleniaKat. číslo
GSH-Glo™ Glutathione Assay10 mlV6911
GSH-Glo™ Glutathione  Assay50 mlV6912