Striekačkové filtre Frisenette

Model: Striekačkové filtre
Katalógové číslo:
Výrobca: Frisenette
Laboratórna technika Frisenette

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Striekačkové filtre Frisenette sú určené na spoľahlivé odstránenie častíc a mikroorganizmov z kvapalín, vzduchu a plynov. Typickými aplikáciami je rýchla a účinná filtrácia vzoriek pre chromatografické analýzy (HPLC, IC), sterilná filtrácia biologických roztokov ako aj filtrácia iných typov vzoriek s objemom do 120 ml. Vstupné napojenie je Female Luer-Lok a výstupné napojenie Male Luer slip. Maximálna pracovná teplota je 50°C. Striekačkové filtre Frisenette sú dostupné s viacerými typmi hydrofilných alebo hydrofóbnych membrán (CA – acetátcelulóza, GF – sklovláknité filtre, NY – nylón, PES – polyétersulfón, PP – polypropylén, PVDF – polyvinylidénfluorid, PTFE – polytetrafluóretylén, RC – regenerovaná celulóza) s veľkosťou pórov 0.22 µm, 0.45µm, 0.7µm, 1.0 µm. V závislosti od objemu filtrovanej kvapaliny máte možnosť výberu filtra s priemerom 13mm, 17mm, 25mm a 30mm.