Fluorescent Cell Viability Assay

Popis produktu

CellTiter-Fluor Cell Viability Assay™ – nelytická esej na stanovenie počtu životaschopných buniek v populácii. Test je založený na meraní proteázovej aktivity vo vnútri živých buniek slúžiaci ako biomarker životaschopnosti buniek. Proteázová aktivita je obmedzená na intaktné živé bunky a meria sa za použitia fluorogenického peptidového substrátu (Gly-Phe-AFC). Substrát vstupuje do intaktných buniek, kde je štiepený proteázovou aktivitou enzýmu a generuje fluorescenčný signál úmerný počtu živých buniek. Proteázy sa stávajú neaktívne po strate membránovej integrity a úniku do okolitého kultivačného média.

Názov esejeObjemKat. číslo
Fluorescent Cell Viability Assay10 mlG6080
Fluorescent Cell Viability Assay10 mlG6080
Fluorescent Cell Viability Assay5×10 mlG6081
Fluorescent Cell Viability Assay2×50 mlG6082