Fluorescenčné kaspázové eseje

Popis produktu

Fluorescenčné kaspázové eseje (Fluorescent Caspase Assays) sú založené na metabolickej a proteázovej schopnosti buniek produkovať fluorescenčný signál. Princípom je meranie enzymatickej aktivity kaspázy 3/7 v bunkovej kultúre a jej schopnosti štiepiť substrát Z-DEVD-R110 (rhodamin 110 bis- (N-CBZ-l-aspartyl-glutamyl-L-valyl-asparágovej kyseliny). Po odštiepení aspartátových reziduí na C-konci DEVD substrátu, rhodamín 110 produkuje fluorescenčný signál. Množstvo fluorescenčného produktu generovaného koreluje s množstvom aktívnej kaspázy-3/7 prítomnej vo vzorke.

Názov esejeObjemKat. číslo
Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay 1 mlG7792
Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay10 mlG7790
Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay100 mlG7791
Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Buffer100 mlG7781