Spotrebný materiál - filtrácia, ultrafiltrácia, zahustovanie vzoriek
Ultrafiltračné centrifugačné jednotky
9. 3. 2016
Spotrebný materiál - filtrácia, filtračné systémy
Filtračné zostavy Frisenette
11. 3. 2016
Katalóg

Filtračné zostavy Millipore

Model: Filtračné zostavy
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Filtračné zostavy Millipore sú určené na vákuovú filtráciu biologických roztokov, mobilných fáz, tlmivých a iných roztokov s použitím membránových filtrov s priemerom 25 mm a 47 mm. Zostavy sú autoklávovateľné a sú používané na filtráciu roztokov v sterilných alebo nesterilných podmienkach. V ponuke sú kompletné plastové a celosklenené filtračné aparatúry, ako aj samostatné držiaky membránových filtrov, ku ktorým je možné dokúpiť fľaše na vákuovú filtráciu s objemom 125 ml, 1000 ml a 4000 ml.

Filtračná zostava Millisolve

Filtračný systém Millipore MilliSolve™ bol navrhnutý pre filtráciu pufrov a rozpúštadiel pre kvapalinovú chromatografiu pod vákuom. Systém využíva 0,45 um membránové filtre pre odstránenie častíc, ktoré môžu skrátiť životnosť kolóny. Vákuová filtrácia so systémom MilliSolve™ taktiež odstraňuje veľkú časť rozpustených plynov z pufrov, čím sa znižuje riziko vzniku vzduchových bublín interferujúcich s LC systémami. Ide o automatickú a priebežnú filtráciu bez nutnosti pridávať kvapalinu do lievika v priebehu filtrácie. Filtrácia prebieha v uzavretom systéme, čo je dôležité pri filtrovanie nebezpečných kvapalín. V prípade potreby otvorenej filtrácie je možné nahradiť vákuový kryt 300 ml filtračným lievikom.

Celosklenená filtračná zostava Millipore

Celosklenená filtračná zostava Millipore je vhodná na vákuovú filtráciu vodných, organických alebo žieravých kvapalín ako aj na filtráciu HPLC rozpúšťadiel. Výrobca doporučuje použitie membrán vhodných pre filtráciu organických rozpúšťadiel. Vákuové pripojenie a uzáver fľaše je nad úrovňou filtrátu, čo zabraňuje čerpaniu filtrátu do vákuovej hadičky. Zariadenie nie je vhodné pre horľavé kvapaliny.

Sklenený mikrodržiak filtrov Millipore

Sklenený mikrodržiak filtrov Millipore pre filtre s priemerom 25 mm je určený na filtráciu malých objemov na odstránenie častíc alebo biologickej kontaminácie. Je dostupný v alternatíve so sklenenou alebo nerezovou fritou. Pre aplikácie sa doporučuje sa použitie PVDF alebo PTFE membrán, hrubšie predfiltre alebo laminované membrány nie sú vhodné.

Sklenený držiak filtrov Millipore

Sklenený držiak filtrov Millipore pre filtre s priemerom 47 mm je dostupný v 3 prevedeniach: so sklenenou, nerezovou a PTFE fritou.
Držiak so sklenenou fritou: je určený na bakteriologické analýzy vody (použitie sterilných membránových filtrov) alebo na analýzu nerozpustných častíc vo vode
Držiak s nerezovou fritou: je vhodný na analýzu znečistenia olejov a hydraulických kvapalín gravimetrickou metódou, ako aj na exfoliatívne cytologické aplikácie
Držiak s PTFE fritou: sa použiva pri bakteriologických analýzach, ak sa vyžaduje autoklávovanie držiaka filtrov spolu s membránou

Filtračný systém Sterifil®

Sterilný aseptický systém Sterifil® sa vo všeobecnosti používa na odstránenie pevných častíc alebo biologicky kontaminovaných vzoriek. Uzavretý systém chráni vzorku a filtrát pred kontamináciou z prostredia. Sterifil® držiak s lievikom sa dá použiť aj samostatne, pri použití 1 L filtračnej fľaše alebo viacmiestneho manifoldu.

Príbuzné produkty…

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://www.lambda.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords