CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay

Popis produktu

CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay je luminiscenčná esej určená na stanovenie relatívneho počtu mŕtvych buniek v bunkovej populácií. Esej meria extracelulárnu aktivitu intracelulárnej proteázy (tzv. death cell protease) po jej vylúčení z buniek s poškodenou membránou. Použitý substrát (AAF-aminoluciferín) nedokáže preniknúť cez neporušenú membránu a v populácií živých buniek negeneruje žiaden relevantný fluorescenčný signál. Zaznamenaná luminiscencia je preto priamo úmerná podielu buniek, ktoré podľahli cytotoxickému stresu. Esej dokáže rozlíšiť aj malé rozdiely vo viabilite naprieč celým spektrom od miernej (100-95 % viability) až po silnú cytotoxicitu (5-0 % viability).

Názov esejeObjemKat. číslo
CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay10 mlG9290
CytoTox-Glo ™ Cytotoxicity Assay5 x 10 mlG9291
CytoTox-Glo ™ Cytotoxicity Assay2 x 50 mlG9292