CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay

Popis produktu

CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay je homogénna metóda stanovenia počtu živých buniek v kultúre na základe kvantifikácie prítomnosti ATP (indikátor metabolicky aktívnych buniek). CellTiter-Glo® reagent sa pridáva priamo do buniek kultivovaných v médiu.

Lýza buniek a tvorba luminiscenčného signálu je priamo úmerná množstvu prítomného ATP. Množstvo ATP je priamo úmerné počtu buniek prítomných v kultúre. Luminiscenčný signál má polčas rozpadu väčší ako päť hodín, v závislosti od typu buniek a použitého média.

Názov esejeObjemKat. číslo
CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay10 mlG7570
CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay100 mlG7572
CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay10×10 mlG7571
CellTiter-Glo® Luminiscent Cell Viability Assay10×100 mlG7573