Chromatografia - kolony, Waters
Acquity kolóny
12. 2. 2016
Autokláv Microjet
12. 2. 2016
Katalóg

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay

CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay je homogénna metóda na stanovenie počtu životaschopných buniek v 3D bunkovej kultúre na základe kvantifikácie prítomnosti ATP, ako marker prítomnosti metabolicky aktívnych buniek.

Názov esejeObjemKat. číslo
CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay10 mlG9681
CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay10×10 mlG9682
CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay100 mlG9683