CellTiter-Glo® 2.0 Assay

Popis produktu

CellTiter-Glo® 2.0 Assay je metóda na stanovenia počtu životaschopných buniek v kultúre meraním množstva prítomného ATP indikátora prítomnosti metabolicky aktívnych buniek. Reagens môže byť skladované pri teplote 4 ° C po dobu až 5 mesiacov so zachovaním > 90% aktivity, alebo pri izbovej teplote po dobu 1 týždňa s > 85% zostávajúcou aktivitou.

Reagencia CellTiter-Glo® 2.0 sa pridáva priamo k bunkám, pričom nie je potrebné premývanie buniek a odstránenie média. V dôsledku lýzy buniek dochádza k tvorbe luminiscenčného signálu, ktorý je priamo úmerný množstvu prítomného ATP. Množstvo ATP je priamo úmerné počtu buniek prítomných v kultúre. Luminiscenčný signál má polčas rozpadu  viac ako tri hodiny, v závislosti od typu buniek a použitého média.

Názov esejeObjemKat. číslo
CellTiter-Glo® 2.0 Assay10 mlG9241
CellTiter-Glo® 2.0 Assay100 mlG9242
CellTiter-Glo® 2.0 Assay500 mlG9243