CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay

Popis produktu

CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (MTT) – test na určenie počet živých buniek. MTT test založený na schopnosti mitochondriálnych dehydrogenáz redukovať rozpustnú žltú tetrazóliovú soľ MTT na formazánový produkt, ktorého množstvo sa po prenesení do roztoku meria spektrofotometricky. Množstvo formazánového produktu je priamo úmerné počtu buniek. Metóda je citlivá a vhodná na meranie viability, proliferácie a metabolickej aktivity buniek.

Názov esejeObjemKat. číslo
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay1000 esejíG4000
CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay5000 esejíG4100