Luminiscenčné kaspázové eseje
10. 2. 2016
ApoLive-Glo™ Multiplex Assay
10. 2. 2016
Katalóg

blueGel elektorforéza s transiluminátorom

Model:blueGel™ Electrophoresis with built-in Illuminator

Výrobca: minipcr
Minipcr laboratórna technika

Špecifikácia na stránke výrobcu

Kombinovaná blueGel elektroforéza so vstavaným transiluminátorom je kompaktný a prenosný systém pre zobrazenie nukleových kyselín v reálnom čase. Bez použitia nebezpečného etídium bromidu, UV žiarenia a vysokého napätia. Súčasťou balenia je blueGel jednotka so vstavaným transiluminátorom, vaničky na gél a pufor, nalievací systém, 2x obojstranné 9/13 jamkové hrebene, kryt elektroforézy s filtrom pre vizualizáciu DNA, praktické puzdro, ktoré zároveň slúži aj pre fotodokumentáciu pomocou smartfónu či fotoaparátu, napájací zdroj.

Názov

blueGel™ Electrophoresis with built-in Illuminator

Veľkosť gélu

60 x 60 mm

Objem gélu

20 ml

Objem pufru

25 ml

Rozmery

8x23x10 cm

Hmotnosť

350 g