Autopurifikačný systém

Model: Autopurifikačný systém
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

HPLC v preparatívnom/semipreparatívnom merítku hrá dôležitú úlohu pri aplikáciách kde je potrebné analyzovať nasyntetizované látky, následne ich identifikovať a charakterizovať, previesť izoláciu a prípadne ich prečistiť.

V ponuke je aj možnosť zberu jednotlivých frakcií riadením pomocou hodnoty m/z využitím paralelne zapojeného hmotnostného detektora prípadne UV detektora v sérií. Autopurifikácia s využitím HPLC/MS poskytuje flexibilitu použitia paralelného HPLC behu analýzu v analytickom merítku, prípadne v semipreparatívnom režime dáva užívateľovi možnosť zberu stoviek frakcií na tom istom HPLC systéme. Viac informácií na oficiálny stránkach Waters.