Autokláv Tuttnauer EL D-Line

Model: rôzne
Katalógové číslo: rôzne
Výrobca: Tuttnauer
Tuttnauer laboratórna technika

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Stolné autoklávy Tuttnauer EL produktovej línie D-Line sú vhodné do všetkých Life Science laboratórií na rôznorodé použitie:

  • sterilizácia biohazard odpadu;
  • príprava agarových médií;
  • sterilizácia tekutín – rôzne možnosti chladenia;
  • sterilizácia pipiet a skla;
  • sterilizácia nástrojov (zabalených alebo nezabalených);

Autoklávy produktovej línie D-Line sú mimoriadne bezpečné pre užívateľov ako aj pre sterilizované premety a látky.

  • Bezpečnostné prvky bránia otvoreniu dverí kým je komora pod tlakom;
  • Para sa nedostane do komory ak sú dvere otvorené;
  • Sterilizačný cyklus sa nespustí v prípade ak dvere nie sú riadne zatvorené a zaistené poistkou;
  • Dvere ostávajú zablokované až kým teplota tekutín nedosiahne pred-nastavenú hodnotu;
  • Dve nezávislé teplotné próby PT100 zabraňujú prehriatiu tekutín vzoriek a explózii fliaš.

Viac informácii nájdete aj v letáku Vertikálne a stolové autoklávy Tuttnauer (1,2 MB).