ApoTox-Glo™ Triplex Assay

Popis produktu

ApoTox-Glo™ Assay – kit na detekciu viability, cytotoxicity a apoptózy.

Životaschopnosť a cytotoxicita sa stanovuje meraním dvoch proteázových biomarkerov po pridaní nelytickej zložky obsahujúcej dva peptidové substráty. Proteázová aktivita živých buniek sa meria použitím  fluorogénneho substrátu GF-AFC. Substrát vstupuje do intaktných buniek, kde sa štiepi za vzniku fluorescenčného signálu úmerného počtu živých buniek. Druhý fluorogénny substrát bis-AAF-R110 sa používa pre stanovenie proteázovej aktivity mŕtvych buniek uvoľnenej z buniek, ktoré stratili membránovú integritu. Tento obsahuje aj luminogénny DEVD substrát, ktorý je štiepený kaspázou-3/7 na luciferín – substrát pre Ultra-Glo ™ Recombinant termostabilnú luciferázu. Výsledkom je tvorba signálu, ktorého intenzita koreluje s aktivitou kaspázy-3/7 a slúži ako indikátor apoptózy.

Názov esejeObjemKat. číslo
ApoTox-Glo™ Triplex Assay10 mlG6320
ApoTox-Glo™ Triplex Assay5×10 mlG6321