Analytické prístroje
Preparatívny 150 LC systém
16. 2. 2016
Analytické prístroje - chromatografia
Autopurifikačný systém
16. 2. 2016
Katalóg

Alliance HPLC Systém

Alliance HPLC je vlajkovou loďou v ponuke HPLC systémov od spoločnosti Waters a plní úlohu spoľahlivého, flexibilného a reprodukovateľného HPLC systému už viac ako 10 rokov. Alliance HPLC systém sa vyznačuje možnosťou ovládanie celého systému priamo z HPLC modulu a medzi jeho základné charakteristické črty patrí integrovaná kvartérna pumpa a autosamplér s možnosťou chladenie vzoriek a s kapacitou 120 vzorkovacích miest. K dispozícií je viacero konfigurácií termostatov a viacero detekčných modulov vrátene kompaktného hmotnostného detektora. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach Waters.

Príbuzné produkty…