Acquity UPLC detektory

Model: Acquity UPLC detektory
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Acquity UPLC optické a hmotnostné detektory od spoločnosti Waters sú vhodné pre konfiguráciu s málo disperznými UPLC systémami a prispievajú k vysokej účinnosti separačných systémov pričom umožňujú analyzovať širokú skupinu analytov. Medzi základné charakterisktiky detekčných UPLC modulov patrí malá disperzia, jednoduché ovládanie a možnosť vysokých akvizičných rýchlosti zberu dát, ktoré sú potrebné pre rýchle analýzy s úzko eleujúcimi chromatografickými zónami. V ponuke je UV/PDA/FLR/ELSD/RI ako aj TQD a malý kompaktný hmotnostný detektor s jednoduchým kvadrupólom. Viac informácií na oficiálny stránkach Waters.