ACQUITY UPLC APC Systém

Model: ACQUITY Advanced polymer chromatography
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

APC je prelomovým technologickým riešením v oblasti separácie molekúl na základe ich veľkosti (SEC). ACQUITY APC systém s novou technológiou SEC kolón ponúka skrátenie behu analýz 5 až 20 krát v porovnaní s tradičnými GPC/SEC metódami. ACQUITY APC systém s Empower 3 GPC softvérovým modulom sa najčastejšie konfiguruje s malo disperzným RI detektorom. Kombinácia RI detekcie s nízkym šumom a malým driftom s precíznym dávkovaním mobilnej fázy izokratickej pumpy APC systému a s vysoko opakovateľným termostatovaním kolón dáva predpoklad flexibilného systému spĺňajúceho tie najprísnejšie kritéria na správnu charakterizáciu polymérov.