ACQUITY UHPLC Arc BIO Systém

Model: ACQUITY Arc Bio
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Nový ACQUITY UHPLC Arc Bio systém ponúka bio-inertné prevedenie prietokových trás s využitím tzv. iron-free materiálov pre lepšiu separáciu veľkých biomolekúl za účelom minimalizácie prenosu vzoriek medzi jednotlivými nástrekmi v rôznych chromatografických režimoch ako sú obrátené fázy (RP), iónová výmena (IEX), vylučovacia chromatografia (SEC) ale aj režim založený na princípe hydrofóbnych interakcií (HIC).

Nový model Arc Bio vychádza zo zavedenej platformy UHPLC Arc systémov s technológiou viacerých prietokových trás a AutoBlend-programovateľného gradientu v jednotkách pH a iónovej sily mobilnej fázy. ACQUITY UHPLC Arc Bio Systém predstavuje robustný UHPLC systém vhodný na efektívny transfer starších metód alebo vylepšenie existujúcich UHPLC metód bez negatívneho ovplyvnenia integrity jednotlivých chromatografických metód.