Analytické prístroje - chromatografia
Autopurifikačný systém
16. 2. 2016
Analytické prístroje - spektrometria, hmotnostný spektrometer
SQD 2 hmotnostný spektrometer
16. 2. 2016
Katalóg

Acquity QDA hmotnostný detektor

Model: Acquity QDA detektor
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

S pokročilou technológiou QDA detekcie prichádzajú úžasné možnosti, akými sú minimalizácia rizika koelúcie a neočakávaných komponentov vzorky, čo zaručuje väčšiu analytickú spoľahlivosť merania a detekcie. QDA hmotnostný detektor ponúka intuitívne ovládanie, bezproblémovú integráciu k existujúcemu LC systému, pričom poskytuje viac informácií z každej analyzovanej vzorky. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…