Acquity kolóny

Model: UPLC kolóny
Výrobca: Waters
Laboratórna technika Waters

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Utra Performance Liquid Chromatography (UPLC, Ultra účinná kvapalinová chromatografia) a jej technológia s časticami o veľkosti pod 2µm ponúka možnosť väčšej separačnej účinnosti s možnosťou použitia týchto kolón v širšom rozsahu lineárnych rýchlostí, prietokov a spätných tlakov. UPLC technológia  ponúka popri vyšších prietokoch aj skrátenie retenčných časov analytov bez straty separačnej účinnosti a citlivosti pri analýzach. Viac informácii nájdete na  oficiálny stránkach výrobcu.