Supelco HPLC kolóny
18. 2. 2016
Patrol UPLC Process Analysis Systém
24. 2. 2016
Katalóg

ACE ponúka chromatografický spotrebný materiál pre UHPLC ako aj HPLC laboratória. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť rozsiahlu ponuku chromatografických kolón pre potreby LC laboratórií z oblastí farmácie, biotechnológie ale aj pre potreby výskumy v najrozmanitejšej podobe a to aj vďaka tomu, že ponúka rôzne typy modifikovaných sorbentov s rôznymi ligandami naviazanými na silikagély, akými sú C18, C18-amide ale aj PFP funkčné skupiny a iné. Viac informácii o produktoch nájdete na oficiálny stránkach výrobcu.

Príbuzné produkty…