ACE kolóny

Popis produktu

ACE ponúka chromatografický spotrebný materiál pre UHPLC ako aj HPLC laboratória. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť rozsiahlu ponuku chromatografických kolón pre potreby LC laboratórií z oblastí farmácie, biotechnológie ale aj pre potreby výskumy v najrozmanitejšej podobe a to aj vďaka tomu, že ponúka rôzne typy modifikovaných sorbentov s rôznymi ligandami naviazanými na silikagély, akými sú C18, C18-amide ale aj PFP funkčné skupiny a iné. Viac informácii o produktoch nájdete na oficiálny stránkach výrobcu.