Produkty pre PCR laboratórium

Zariaďujete nové PCR laboratórium, potrebujete doplniť alebo vylepšiť už existujúce? Lambda Life ponúka kompletné prístrojové vybavenie a špičkové reagencie so zľavou 5 % až 20 %. Naši odborníci vám pomôžu vybrať najvhodnejšie kombinácie vybavenie podľa zamerania Vášho laboratória.

termocyklér * centrifúgy * PCR boxy * polymerázy * mastermixy

Podrobné informácie o ponúkanom prístrojovom vybavení a reagenciách nájdete v letáčiku PCR laboratórium (465 KB).