Riadenie kvality

Spoločnosť Lambda Life a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti marketing, obchod, distribúcia, technický a aplikačný servis produktov pre farmaceutickú, potravinársku, chemickú výrobu a pre laboratóriá pre vedu, výskum a pre vývoj, a v oblasti výroby reagencií a kitov pre výskum a in vitro diagnostiku (ISO 9001:2016).

Lambda Life a.s. tiež poskytuje akreditovane metrologické služby na kalibráciu zariadení na generovanie teplotného poľa (termostaty, inkubátory, termocykléry, sterilizátory, sušiarne a iné) a generátory otáčok (centrifúgy , trepačky, rotátory a iné). Metrologické laboratórium je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017.

Riadenie kvality

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.