Riadenie kvality

Spoločnosť Lambda Life a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti marketing, obchod, distribúcia, technický a aplikačný servis produktov pre farmaceutickú, potravinársku, chemickú výrobu a pre vedu a výskum.

ISO Certifikát Lambda Life (665 kB)