Riadenie kvality

Spoločnosť Lambda Life a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality v oblasti marketing, obchod, distribúcia, technický a aplikačný servis produktov pre farmaceutickú, potravinársku, chemickú výrobu a pre laboratóriá pre vedu, výskum a pre vývoj, a v oblasti výroby reagencií a kitov pre výskum a in vitro diagnostiku.

ISO Certifikát Lambda Life (125 kB)