Referencie

Spoločnosť Lambda Life a.s. sa ako kľúčový dodávateľ podieľala na realizácii úspešných projektov pre nasledovných zákazníkov:

 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
  Martinské centrum pre biomedicínu
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Neuroimunologický ústav SAV
 • Parazitologický ústav SAV
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
 • Virologický ústav SAV
 • Zoologický ústav SAV
 • AXON Neuroscience SE
 • Biotika a.s.
 • Evonik Fermas, s.r.o.
 • Geneton, s.r.o.
 • Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, MV SR
 • MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
  Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
 • Saneca Pharmaceuticals, a.s.
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.