Lambda Life

Lambda Life a.s. zabezpečuje už 30 rokov dodávky laboratórnej a medicínskej techniky, chemikálií, reagencií a IVD diagnostík do výskumných, klinických a analytických či priemyselných laboratórií.

Profesionálny prístup a skúsenosti Lambda Life a.s. sú základom pre získanie dôvery svetoznámych značiek ako sú PROMEGA, MERCK, Siemens Healthineers a ďalších v oblasti reagencií a IVD diagnostík, WATERS v chromatografii a hmotnostnej spektrometrii a ZEISS v oblasti mikroskopie.

Lambda Life a.s. sa podieľa ako jeden z kľúčových dodávateľov na realizácii viacerých komplexných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, a to v oblasti dodávky laboratórnych zariadení, reagencií a chemikálií pre vedu a výskum vo verejnej ako aj privátnej sfére.

Dodávky laboratórnej a medicínskej techniky

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.