Lambda Life

Lambda Life a.s. zabezpečuje už 30 rokov dodávky laboratórnej a medicínskej techniky, chemikálií, reagencií a IVD diagnostík do výskumných, klinických a analytických či priemyselných laboratórií.

Profesionálny prístup a skúsenosti Lambda Life a.s. sú základom pre získanie dôvery svetoznámych značiek ako sú PROMEGA, MERCK, Siemens Healthineers a ďalších v oblasti reagencií a IVD diagnostík, WATERS v chromatografii a hmotnostnej spektrometrii a ZEISS v oblasti mikroskopie.

Naším cieľom je dodávať kvalitný produkt s dobrou cenou a kvalitnou aplikačnou podporou.

Lambda Life a.s. sa podieľa ako jeden z kľúčových dodávateľov na realizácii viacerých komplexných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, a to v oblasti dodávky laboratórnych zariadení, reagencií a chemikálií pre vedu a výskum vo verejnej ako aj privátnej sfére.

Referencie

 • Life Science prístroje

  Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, elektroforézy a blotovacie zariadenia, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

 • Analytické prístroje

  Prostredníctvom Waters prinášame najmodernejšie chromatografické technológie (HPLC a UPLC systémy). Ponúkame aj spektrometre, titračné zariadenia či pH metre.

 • Laboratórne prístroje

  Dodávka laboratórnych prístrojov do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií – autoklávy, centrifúgy, sterilné boxy, homogenizátory...

 • Life Science reagencie

  Ponuka setov a reagencií od popredných svetových výrobcov pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória – od bunkovej biológie, cez genomiku až po proteomiku.

 • Chémia

  Portfólio Sigma Aldrich a Honeywell poskytuje kompletný sortiment výrobkov a pre chemický výskum, medicínsku chémiu a výskum v oblasti Life Science a Material Science.

 • Laboratórne pomôcky

  Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

 • Spotrebný materiál

  Chromatografický spotrebný materiál - kolóny, vialky; filtračné zostavy, sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

 • Špeciálne prístroje

  Prístroje určené pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň - počítačky semien a zŕn, analyzátory vlhkosti zŕn, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.