Metrológia

Metrologické laboratórium spoločnosti Lambda Life a.s. je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017 na kalibráciu zariadení na generovanie teplotného poľa (termostaty, inkubátory, termocykléry, sterilizátory, sušiarne a iné) a generátory otáčok (centrifúgy , trepačky, rotátory a iné).

Výhody akreditovaného metrologického laboratória: Istota výsledkov meraní zaistená pravidelným dohľadom SNAS podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2017. Na základe akreditácie je garantovaná oprávnenosť merania v rámci zavedeného systému riadenia kvality s nadväznosťou na národné a medzinárodné štandardy.

Zoznam prístrojov pre akreditované kalibrácie metrologickým laboratóriom Lambda Life:

 • sterilizátory
 • termostaty
 • mrazničky
 • hlbokomraziace boxy
 • chladničky
 • inkubátory
 • termocykléry
 • vodné kúpele
 • sušiarne
 • muflové pece
 • trepačky
 • rotátory
 • centrifúgy
 • a mnohé iné

Zoznam prístrojov pre neakreditované kalibrácie metrologickým laboratóriom Lambda Life:

 • termostaty
 • sterilizátory
 • mrazničky
 • hlbokomraziace boxy
 • chladničky
 • inkubátory
 • termocykléry
 • vodné kúpele
 • sušiarne
 • muflové pece
 • trepačky
 • rotátory
 • centrifúgy
 • autoklávy
 • CO2 inkubátory
 • LFC laminárne boxy
 • BSC biologicky bezpečné boxy
 • PCR boxy (aj s meraním intensity UV žiarenia)
 • Spektrofotometre
 • Konduktometre
 • Prevádzkové merania vodivosti
 • pH metre
 • HPLC, UPLC systémy
 • Analyzátory aminokyselín
 • Biochemické analyzátory
 • Titrátory
 • Analyzátory dusíka
 • a iné