Kontakty

Lambda Life a.s.

Levočská 3
851 01 Bratislava 5

+421 2 4488 0159
info@lambda.sk

Life Science

MVDr. Roman Lohaj, PhD.
Obchodný manažér
lohaj.roman@lambda.sk
+421 902 938 803

Mgr. Henrieta Tapolcsányiová
Produktový manažér
tapolcsanyiova.henrieta@lambda.sk
+ 421 903 407 875

RNDr. Silvia Sládeková, PhD.
Obchodná asistentka
sladekova.silvia@lambda.sk
+421 902 195 940

Mgr. Annamária Srančíková, PhD.
Obchodná asistentka
srancikova.annamaria@lambda.sk
+421 903 257 141

Chémia

Ing. Danka Ďurišová
Key Account Manager
durisova.danka@lambda.sk
+421 902 938 809

Ing. Ondrej Bugoš, PhD.
Obchodný manažér
bugos.ondrej@lambda.sk
+421 902 938 818

Ing. Martina Helembay
Obchodná asistentka
helembay.martina@lambda.sk
+421 903 283 181

Ing. Katarína Ábelová
Obchodná asistentka
abelova.katarina@lambda.sk
+421 903 283 181

Prístroje

Ing. Damián Meričko, PhD.
Obchodný manažér
mericko.damian@lambda.sk
+421 2 4488 0159

Ing. Erika Bojňanská, PhD.
Key Account Manager
bojnanska.erika@lambda.sk
+421 903 802 093

RNDr. Radoslav Varga
Produktový manažér a servisný
špecialista ZEISS
varga.radoslav@lambda.sk
+421 905 973 100

Ing. Monika Kurucová
Obchodná asistentka
kurucova.monika@lambda.sk
+421 903 591 188

Technický servis a metrológia

Michal Bačík
Manažér pre servis, ISO a metrológiu
bacik.michal@lambda.sk
+421 902 938 837
+421 902 938 801

Ing. Michal Magala, PhD.
Servisný technik/Metrológ
magala.michal@lambda.sk
+421 903 417 601

Dušan Vyhrabáč
Servisný technik
vyhrabac.dusan@lambda.sk
+421 903 435 232

Ľuboš Oríšek 
Servisný technik
orisek.lubos@lambda.sk
+421 903 436 985

Back Office a riadenie projektov

Ing. Marianna Hričáková
Back office manažér pre obchod
hricakova.marianna@lambda.sk
+421 903 423 364

Mgr. Marína Polonská
Projektový manažér
polonska.marina@lambda.sk
+421 903 239 707

Ekonomický úsek a logistika

Ing. Renáta Kúsková
Back office manažér
pre ekonomiku
kuskova.renata@lambda.sk
+421 903 241 647

Ing. Silvia Trepáč Slivová
Office manager
slivova.silvia@lambda.sk
+421 902 938 817
+421 244 880 163

Bc. Tomáš Bukovič
Fakturant
bukovic.tomas@lambda.sk
+421 903 273 844

Tomáš Pupák
Sklad a logistika
sklad@lambda.sk
+421 903 436 987

Riadenie spoločnosti

Ing. Tomáš Granec
Riaditeľ
granec.tomas@lambda.sk
+421 2 4488 0189

MUDr. Ivan Juráš
Vedecký riaditeľ
juras.ivan@lambda.sk
+421 2 4488 0189

Ing. Mgr. Roman Mišúth, MBA
Finančný riaditeľ
misuth.roman@lambda.sk
+421 2 4488 0189

Kontaktný formulár

Laboratórium