Homogenizátory

Kategórie

Homogenizátory

Homogenizátorymechanické alebo elektronické zariadenia, ktoré majú široké uplatnenie vo výskume, v biotechnológiách, medicíne, pri enzymatických úpravách v potravinárstve, vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle či v petrochémii. Moderné ultrazvukové homogenizátory (sonifikátory) aplikujú vysokofrekvenčný ultrazvuk priamo na vzorky alebo do roztoku a sú vhodné najmä pre nasledujúce uplatnenie:

rozbitie buniek a oddelenie bunkovej cytoplazmy od membrány a jadra;
narušenie tkanív (vrátane problémových ako sú svaly, koža či spóry);
extrakcia membránových proteínov z rastlín;
izolácia subcelulárnych organel (jadro, chloroplasty, mitochondrie a ďalšie);
izolácia proteínov v priebehu niekoľkých sekúnd;
separácia pevných častíc bez použitia oxidantov a kyselín a vytvorenie stabilnej suspenzie, napr. rozbitie obličkových kameňov in vitro v priebehu sekúnd;
emulzifikácia a homogenizácia nemiešateľných kvapalín;
urýchlenie chemických a biologických reakcií a polymerizácia niektorých materiálov;
ultrazvukové čistenie a odplyňovanie kvapalín.