Filtrácia

Lambda Life a.s. má pre Vás v ponuke široký sortiment vysokokvalitných produktov pre filtráciu pre rôzne oblasti použitia. Nájdete u nás produkty z oblasti filtrácie ako sú napríklad striekačkové filtre, membránové filtre, ventilačné filtre, filtračné systémy, vákuové pumpy, produkty pre ultrafiltráciu a zahusťovanie vzoriek, filtračný papier a ďalšie produkty pre oblasť filtrácie od výrobcov Millipore, Frisenette, Advantec, Sartorius, Whatman atď.

Filtrácia je metóda na oddeľovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov na základe rozdielnej veľkosti častíc. Suspenzia sa prelieva cez filter (filtračný papier, sito…), pričom tekutina (filtrát) pretečie a filtračný zvyšok ostane na filtri. Pri filtrácii zachytávame tuhú látku najčastejšie na filtri rôznej pórovitosti. Rýchlosť filtrácie závisí od hustoty filtra, hustoty a viskozity kvapaliny, veľkosti účinnej filtračnej plochy, množstva a zrnitosti tuhej látky a od pretlaku filtrovanej kvapaliny – filtrátu.

Pre bližšie informácie kontaktujte Ing. Danku Ďurišovú na durisova.danka@lambda.sk.