Sekvenovanie

Sekvenovanie DNA je proces čítania nukleotidových báz v molekule DNA. Už viac ako 25 rokov prispieva sekvenovanie DNA k mnohým významným vedeckým objavom. Jednou zo základných metód sekvenovania je Sangerova metóda, ktorá je založená na selektívnom začleňovaní dideoxynukleotidov do vznikajúceho reťazca DNA, čím sa zastaví jeho elongácia. Sangerova metóda je dodnes široko využívaná na sekvenovanie kratších úsekov DNA, pri menších projektoch a na validáciu NexGen výsledkov.

Pre všetky kroky Sangerovej metódy Vám ponúkame zákazníkmi rokmi overené produkty značky Applied Biosystems®.

MANUÁL pre DNA sekvenovanie Sangerovou metódou (PDF, 7,5 MB).

KAPILÁRY: Sady kapilár určené pre elektroforetickú separáciu DNA fragmentov a rôzne sekvenačné aplikácie kompatibilné s genetickými analyzátormi Applied Biosystems, 3500, 3130/3100 Avant a 310 Genetic Analyzer.

POLYMÉRY: Polyméry určené pre kapilárnu elektroforetickú separáciu DNA fragmentov. Umožňujú detekciu a analýzu sekvenačných reakcií.

310 RUNNING BUFFER (katalógové číslo: 402824)
Koncentrovaný running buffer vhodný na uskutočnenie fragmentačnej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácii prostredníctvom kapilárnej elektroforézy.

ANODE BUFFER CONTAINER (ABC) 3500 SERIES (katalógové číslo 4393927)
Anódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie fragmentačnej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácií prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. Kompatibilný s prístrojmi radu 3500 Genetic Analyzers.

CATHODE BUFFER CONTAINER (CBC) 3500 SERIES (katalógové číslo: 4408256)
Katódový elektroforetický pufor vhodný na uskutočnenie fragmentovej analýzy a rôznych sekvenačných aplikácií prostredníctvom kapilárnej elektroforézy. Kompatibilný s prístrojmi radu 3500 Genetic Analyzers.

HiDiTMFORMAMIDE (katalógové číslo: 4311320)
Vysokodeionizovaný formamid, vhodný na denaturáciu DNA a elektrokinetickú injektáž pre kapilárnu elektroforézu.

MATRIX A OSTATNÉ ŠTANDARDY: Štandardy vhodné pre kalibráciu genetických analyzátorov.

SEKVENAČNÉ KITY: Kity vhodné na uskutočnenie sekvenačnej reakcie s využitím fluorescenčne značených ddNTP. Vyhodnotenie reakcie prebieha pomocou automatizovanej kapilárnej elektroforézy. Optimalizované na použitie s genetickými analyzátormi od firmy Applied Biosystems.

PURIFIKAČNÉ KITY: Kity vhodné na jednoduché a rýchle prečistenie DNA pre sekvenačné reakcie v genetických analyzátoroch.

SNAPSHOT: Kity vhodné na detekciu multiplexových jednonukleotidových polymorfizmov (SNP).

VEĽKOSTNÉ ŠTANDARDY: Veľkostné DNA štandardy vhodné na presné stanovenie veľkosti analyzovaných fragmentov.

V tejto kategórií nie sú momentálne zaradené žiadne konkrétne produkty.