Genomika

Kategórie

Genomika

Genomika je odbor genetiky, ktorý sa zaoberá štúdiom genómov rôznych organizmov, od mikroorganizmov až po človeka. Medzi hlavné nástroje používané v genomických analýzach patrí analýza DNA/RNA, sledovanie génovej expresie, štúdium funkcie génov či bioinformatika.

V produktovom portfóliu spoločnosti Lambda Life a.s. nájdete sety a reagencie pre izoláciu DNA, celkovej RNA, mRNA a miRNA, purifikáciu fragmentov a PCR produktov, produkty pre klonovanie a expresiu, PCR, RT-PCR, qPCR, fragmentačnú analýzu ako aj restrikčné enzýmy od popredných svetových výrobcov (Promega, Analytik Jena, Thermo Fischer Scientific a ďalšie…).