Honeywell Fluka

Honeywell Fluka™ –  popredná značka anorganických chemikálií a reagencií pre všetky analytické aplikácie, vrátane štandardov, kyselín, zásad, solí a pH pufrov.

Nová brožúra Fluka™ Analytical Standards (0,74 MB)

Produktové rady:

  • Analytické anorganické chemikálie
  • Štandardné roztoky – pufre a koncentrované roztoky
  • Hydranal ™ – Karl Fischer titrácie pre stanovenie obsahu vody
  • TraceSELECT ™ – anorganické chemikálie s nízkym obsahom kovov pre stopovú analýzu

Služby a inovácie zjednodušujúce analytické pracovné postupy:

  • Špeciálna technológia balenia pre zaručenie kvality hygroskopických anorganických chemikálií vo forme sypkého prášku;
  • špeciálne obaly pre odmerné roztoky.

Kyseliny/Zásady – Komplexný rad vysokokvalitných kyselín a zásad určených pre použitie v širokom rozsahu aplikácií. Kyseliny a zásady sú dostupné v rozsahu od štandardnej kvality ACS až po  ultračistú líniu  produktovej rady TraceSELECT ™.

Adsorbenty – Široké portfólio adsorpčných materiálov s priemerom častíc medzi 4-400 mesh vo forme granúl, tyčiniek a výliskov s vysokou tepelnou stabilitou a vysokou povrchovou kapacitou pre adsorpciu.

Pufre/Volumetrické roztoky – Viac ako 800 vysoko kvalitných produktov, vrátane tlmivých roztokov (pH 2,5 – 10), činidiel a aditív pre komplexometrickú a volumetrickú titráciu v sklenených a plastových fľašiach.

Spotrebný materiál – Produkty na prípravu vzoriek, ktoré ponúkajú vysoko kvalitné materiály pre extrakciu na pevnej fáze (SPE), extrakciu vzorky (rýcho, jednoducho, cenovo výhodne, efektívne, robustne a bezpečne) a čistenie produktov.

Karl Fischer titrácie – Široký rozsah Karl Fischer činidiel bez obsahu pyridínu pre volumetrické a coulometrické titrácie pre takmer všetky typy vzoriek, doplnené širokou škálu štandardov.

Kovy/Prvky – Rozsiahly výber anorganických laboratórnych čistých chemikálií vrátane vzácnych kovov a solí kovov.

Reagencie – Reagencie pre rôzne analytické aplikácie vrátane indikátorov pre rôzne titračné metódy, činidilá pre gravimetrickú analýzu, derivatizačné činidlá a eluenty pre HPLC, LC-MS a UHPLC. Proces čistenia a kontrola kvality zaručujú, že produkty spĺňajú najvyššie možné špecifikácie.

Soli – Obsiahly sortiment vysoko kvalitných anorganických solí pre rôzne aplikácie. Soli sú v rozsahu od štandardnej kvality ACS až po  produktovú radu TraceSELECT™.

Zobraziť jediný výsledok