Honeywell

Kategórie

Honeywell 

Lambda Life a.s. je autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell Research Chemicals, ktorej portfólio tvoria značky: Burdick and Jackson™, Fluka™, Honeywell, Reidel de Haen™Hydranal™, Chromasolv™, LabReady™ Blends a TraceSELECT™.

Burdick&Jackson™ – bezvodé vysokočisté rozpúšťadlá a činidlá

BioSyn ™ rozpúšťadlá a reagencie sú činidlá používané pri syntéze oligonukleotidov, ako aj pri iných biologických syntézach.

LabReady™ Blends  sú zmesi vysoko čistých rozpúšťadiel, reagencií a tlmivých roztokov, ktoré sa vyrábajú podľa presných požadovaných špecifikácií na objednávku.

Fluka™ –  popredná značka chemikálií a reagencií pre všetky analytické aplikácie, vrátane štandardov, kyselín, zásad, solí a pH pufrov

Hydranal ™ reagencie ponúkajú široký rozsah Karl Fischer činidiel bez obsahu pyridínu a tiež na báze etanolu pre volumetrické a coulometrické titrácie pre takmer všetky typy vzoriek, doplnené širokou škálou štandardov.

Organické referenčné materiály s aplikáciami pre oblasť životného prostredia, potravín, kozmetiky, pesticídov a ich metabolitov, veteriny, farmaceutického aj petrochemického priemyslu.

Anorganické certifikované referenčné materiály pre AAS, ICP, ICP-MS a iónovú chromatografiu.

TraceSELECT ™ – ultračisté analytické chemikálie ako kyseliny, zásady, soli, rozpúšťadlá, pufre, koncentrované roztoky a iné reagencie s nízkym obsahom kovov pre stopovú analýzu

Chemikálie a reagencie spĺňajúce ACS,. ISO,. Ph. Eur. a USP požiadavky

Riedel-de HAEN™ –  vysoko čisté rozpúšťadlá na analýzu komplexných zmesí zlúčenín analytickými aplikáciami ako sú chromatografia a spektroskopia

Chromasolv™ sú rozpúšťadlá a zmesi pre chromatografické techniky HPLC, LC-MS, UHPLC, GC a GC headspace.
TraceSELECT ™ rozpúšťadlá sú vhodné pre stopové analýzy a analýzy s nízkym obsahom kovov na úrovni ppb a ppt.

LabReady™ Blends  sú zmesi vysoko čistých rozpúšťadiel a reagencií, ktoré sa vyrábajú podľa presných požadovaných špecifikácií na objednávku

Vratné kontajnery – použitie väčších objemov rozpúšťadiel jednej šarže chráni životné prostredie a pomáha znížiť testovanie potrebné na vyhodnotenie nových šarží rozpúšťadiel a zabezpečiť dôveru v kvalitu a konzistenciu rozpúšťadla, ako aj reprodukovateľnosť analýz.

Všetky informácie o produktoch Honeywell Vám poskytne Ing. Danka Ďurišová mailom alebo telefonicky na +421 902 938 809.