Honeywell / prezentácia K-F titrácie

Lambda Life a.s. je autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell Research Chemicals, ktorá rozširuje svoje silné portfólio v rámci značiek Burdick a Jackson™ a Reidel de Haën™ o mnohé výrobky dnes známe z distribúcie spoločností Sigma Aldrich ako sú Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.Portfólio Honeywell Research Chemicals zahŕňa takmer 12 000 rôznych produktov a tvoria ho štyri základné produktové skupiny a značky: Burdick and Jackson™, Reidel de Haen™, Fluka™ a Honeywell. PREZENTÁCIA Stanovenie obsahu vody pomocou Karl Fisherových titráci (4 MB).Všetky informácie o produktoch Honeywell Vám poskytne Ing. Danka Ďurišová mailom alebo telefonicky na +421 902 938 809.