Honeywell / prezentácia Karl Fisher titrácie

Lambda Life a.s. je autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell Research Chemicals, ktoré zahŕňajú takmer 12 000 rôznych produktov a tvoria ho štyri základné produktové značky: Burdick a Jackson™ a Reidel de Haën™, Fluka™ a Honeywell. Mnohé výrobky sú známe aj s pôvodnej z distribúcie Sigma Aldrich pod značkami Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

 

PREZENTÁCIA Stanovenie obsahu vody pomocou Karl Fisherových titráci (4 MB).

 

Všetky informácie o produktoch Honeywell Vám poskytne Ing. Danka Ďurišová mailom alebo telefonicky na +421 902 938 809.