Lambda Life – prvý autorizovaný distribútor ZEISS na Slovensku
17. 1. 2022
Trypsin PLATINUM
22. 6. 2022

Honeywell / prezentácia K-F titrácie

Lambda Life a.s. je autorizovaným distribútorom produktov spoločnosti Honeywell Research Chemicals, ktorá rozširuje svoje silné portfólio v rámci značiek Burdick a Jackson™ a Reidel de Haën™ o mnohé výrobky dnes známe z distribúcie spoločností Sigma Aldrich ako sú Fluka™, Hydranal™, Chromasolv™ a TraceSELECT™.

Portfólio Honeywell Research Chemicals zahŕňa takmer 12 000 rôznych produktov a tvoria ho štyri základné produktové skupiny a značky: Burdick and Jackson™, Reidel de Haen™, Fluka™ a Honeywell.

 

PREZENTÁCIA Stanovenie obsahu vody pomocou Karl Fisherových titráci (4 MB).

Všetky informácie o produktoch Honeywell Vám poskytne Ing. Danka Ďurišová mailom alebo telefonicky na +421 902 938 809.

 

 

Comments are closed.