Projekt CELMED

Lambda Life a.s. realizuje v spolupráci s partnerom APEL projekt Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19 (CELMED), spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je Výskum a vývoj inovatívnych riešení v liečbe ochorenia COVID-19 s využitím potenciálu adoptívnej imunomodulačnej bunkovej terapie a terapie kmeňovými bunkami, mapovanie najnovších vedeckých výstupov v oblasti imunity, bunkovej terapie a COVID-19 s využitím umelej inteligencie.

Prijímateľ / hlavný partner: Lambda Life a.s.

Partner: APEL

Miesto realizácie projektu: Trenčín, Bratislava.

Harmonogram realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023

Výška schváleného NFP: 2 228 732,94 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.skwww.opvai.sk.