Projekt CELMED

Lambda Life a.s. realizuje v spolupráci s partnerom APEL projekt Vývoj a implementácia imunomodulačnej bunkovej terapie v boji proti pandémii COVID-19 (CELMED), spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je Výskum a vývoj inovatívnych riešení v liečbe ochorenia COVID-19 s využitím potenciálu adoptívnej imunomodulačnej bunkovej terapie a terapie kmeňovými bunkami, mapovanie najnovších vedeckých výstupov v oblasti imunity, bunkovej terapie a COVID-19 s využitím umelej inteligencie.

Prijímateľ / hlavný partner: Lambda Life a.s.
Partner: APEL
Miesto realizácie projektu: Trenčín, Bratislava.
Harmonogram realizácie projektu: 01/2021 – 06/2023
Výška schváleného NFP: 2 228 732,94 EUR
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk a www.opvai.sk.

Projekt CELMED​

Produkty LAMBDA LIFE

Life Science prístroje

Prístroje a zariadenia na izoláciu DNA, RNA a proteínov, termocykléry, qPCR, genetické analyzátory, fluorometre a ďalšie.

Analytické prístroje

Chromatografické technológie výrobcu WATERS (HPLC a UPLC systémy); spektrometre, titračné zariadenia a pH metre.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje do výskumných, klinických, analytických či priemyselných laboratórií: sterilné boxy, centrifúgy, autoklávy a mnohé iné.

Life Science reagencie

Kity a reagencie pre vedecko-výskumné a diagnostické laboratória pre bunkovú biológiu, genomiku, proteomiku a mnohé iné.

Chémia a reagencie

Kompletný sortiment chemických výrobkov, zmesí, kitov a reagencií od výrobcov MERCK, Honeywell a mnohých ďalších.

Laboratórne pomôcky

Striekačkové filtre, ultrafiltračné centrifugačné jednotky, pipety s príslušenstvom, kahany a ďalšie.

Spotrebný materiál

Chromatografický spotrebný materiál – kolóny, vialky, filtračné zostavy; sklenené a plastové výrobky do laboratórií.

Špeciálne prístroje

Prístroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a starostlivosť o mestskú zeleň, prístroje na určovanie vnútorného stavu stromov a guľatiny.