BioResolve – viac ako len kolóny

Chromatografia

Spoločnosť Waters ponúka novinku v oblasti chromatoghrafických kolón. Kolóny Bioresolve 450Å s  veľkosťou častíc 2,7 µm sú určené na analýzu intaktných proteínov mAb alebo ich podjednotiek. Patentovaný nový sorbent je testovaný na QC štandardoch a je garanciou konzistentných chromatografických meraní pri použití pri LC a LCMS aplikáciách.

Podrobnejšie informácie o kolónach BioResolve nájdete na stránke Waters BioResolve – More Than Just a Column.