Akreditované metrologické laboratórium

Metrológia

Lambda Life a.s. poskytuje akreditované metrologické služby  na kalibráciu zariadení na generovanie teplotného poľa (termostaty, inkubátory, termocykléry, sterilizátory, sušiarne a iné) a generátory otáčok  (centrifúgy , trepačky, rotátory a iné).

Metrologické laboratórium je akreditované SNAS podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025: 2017: Osvedčenie o akreditácii (300 kB).

KONTAKTY:

   

    Zoznam prístrojov pre akreditované kalibrácie metrologickým laboratóriom Lambda Life:

    • sterilizátory
    • termostaty
    • mrazničky
    • hlbokomraziace boxy
    • chladničky
    • inkubátory
    • termocykléry
    • vodné kúpele
    • sušiarne
    • muflové pece
    • trepačky
    • rotátory
    • centrifúgy
    • a mnohé iné

    Zoznam prístrojov pre neakreditované kalibrácie metrologickým laboratóriom Lambda Life:

    • termostaty
    • sterilizátory
    • mrazničky
    • hlbokomraziace boxy
    • chladničky
    • inkubátory
    • termocykléry
    • vodné kúpele
    • sušiarne
    • muflové pece
    • trepačky
    • rotátory
    • centrifúgy
    • autoklávy
    • CO2 inkubátory
    • LFC laminárne boxy
    • BSC biologicky bezpečné boxy
    • PCR boxy (aj s meraním intensity UV žiarenia)
    • Spektrofotometre
    • Konduktometre
    • Prevádzkové merania vodivosti
    • pH metre
    • HPLC, UPLC systémy
    • Analyzátory aminokyselín
    • Biochemické analyzátory
    • Titrátory
    • Analyzátory dusíka
    • a iné