A • BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ

Promega
Waters
Sigma
Honeywell
Major Science
Merck
Elga Veolia
Esco
Hanna
Hettich
Biosan
Kern
ABB

FTIR spektrometre

Advantec

Membránové filtre • Blotovacie membrány • Striekačkové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny

Agilent

GC a LC kolóny • príslušenstvo ku kolónam • linery • konektory • septá • ferulky • striekačky • štandardy • systémy na predprípravu vzoriek (SPE, SPME, filtrácia, QuEChERS)

aurorabiomed

Automatizované stanice: NAP-PCR, NGLP, SPE, LLE • Elementárna analýza: AAS, AFS • Mikrovlnné rozklady • Spektrofotometre UV/VIS

Bandelin

Ultrazvukové kúpele a homogenizátory

Biometra

Termocykléry • Real-Time PCR cykléry • Blotovacie systémy • Elektroforetické systémy a zdroje • Fotodokumentačné zariadenia• Sušičky gélov • Termobloky • Transiluminátory

Biosan

Laboratórne trepačky, inkubátory • Magnetické miešadlá • Mini centrifúgy, stolné centrifúgy • PCR boxy • Termobloky vrátane chladiacich • UV dekontaminátory • Vodné kúpele • Vortexy

BMT

Sterilizátory • Inkubátory

Bochem

Nerezové vybavenie laboratória (lyžičky, špachtle, misky, pinzety, kahany, iné)

Brand

Pipety

Branson

Ultrazvukové kúpele • Homogenizátory

CertoClav

Autoklávy

Conviron

Klimatické a rastové komory

Veolia

Úpravne vôd pre laboratórny výskum a aplikácie • Zariadenia na úpravu vody s centrálnou distribúciou • Úpravne vôd pre klinické analyzátory

Elisabeth

Diagnostické testy a súpravy • Diagnostické a zdravotnícke pomôcky • Laboratórne prístroje

Enbio

Autoklávy

Eppendorf

Mrazničky • Centrifúgy • Trepačky • Termobloky • Pipety

Esco

Laminárne boxy, biohazard boxy tr. II • Kombinované PCR / laminárne boxy • Izolačné stanice pre zvieratá

Frisenette

Striekačkové filtre • Membránové filtre • Sklovláknité a kremenné filtre • Filtračné systémy • Filtračný papier • Extrakčné patróny

Gilson

Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Pipetovacie stanice

Hach

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Prenosné fotometre • Procesné merače

Hanna

Prenosná a stolná elektrochémia (pH/ORP/EC/ISE/TDS/DO) • Príslušenstvo k elektrochémii • Titrátory • Fotometre • Fotometrické reagencie • Refraktometre • Turbidimetre

Heal Force

CO2 inkubátory

Heidolph

Magnetické miešadlá • Vortexy • Rotačné odparky

Hettich

Centrifúgy

Honeywell

Rozpúšťadlá, reagencie a anorganické chemikálie • Fluka® • Hydranal® • Chromasolv® • Riedel-de Haën® • Burdick & Jackson ®

HTL LAB

Jednokanálové a viackanálové pipety • Dávkovacie pipety • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam • Serologické pipety

IKA

homogenizátory • miešadlá • vortexy• vákuové odparky

Interscience

homogenizátory • sterilné vaky • peristaltické pumpy na médiá • manuálne počítačky kolónií

Jenway

Konduktometre • pH metre • Spektrofotometre

JIPO

Laboratórny porcelán (misky, tĺčiky, kelímky, lodičky, kadičky, iné)

Kavalier

Priemyselné, technické a laboratórne sklo značky SIMAX • Odmerné sklo • Fľaše • Lieviky • Filtrácia • Výrobky so zábrusom • Sklo pre mikrobiológiu • Exikátory

Kern

Laboratórne váhy • Analytické váhy

Kisker

Kruss

Mikroskopy • Refraktometre • Polarimetre

Labogene

Lyofilizátory

Lamaplast

Plastový spotrebný materiál a pomôcky

Leica

Mikroskopy • Prístroje pre histológiu

Major Science

Elektroforetické aparatúry • Elektroforetické zdroje • Fotodokumentačné systémy • Sušičky gélov • Termobloky • UV transiluminátory

MarienFeld

Podložné a krycie sklíčka • Farbiace platne a kyvety • Boxy pre transport a uchovávanie mikroskopických preparátov • Počítacie komôrky pre hematológiu

Memmert

Sušiarne • Inkubátory • Vodné kúpele • Klimatické komory

Merck

Striekačkové filtre • Membránové filtre • Filtračné systémy • Sterilné filtračné jednotky • Membránové pumpy • Ultrafiltrácia a zahusťovanie vzoriek • Zariadenia na úpravu vody • Life Science produkty

Mettler

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Jedno- a viackanálové merače na použitie v laboratóriách aj v teréne • Pufre a roztoky • Elektródy a sondy • Titrátory • UV/VIS spektrofotometre

Minipcr

mini PCR systém • mini elektroforéza s transluminátorom • mikropipety

Munktell

Filtračný papier kvalitatívny • Filtračný papier kvantitatívny • Sklovláknité a kremenné filtre • Extrakčné patróny • Striekačkové filtre • Membránové filtre

Nexa

Germicídne žiariče

Ohaus

Laboratórne váhy • Analytické váhy

Panasonic

Hlbokomraziace boxy • Boxy na pestovanie rastlín • CO2 inkubátory

PG instruments

Spektrofotometre

Promega

Zariadenia pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Reagencie pre molekulárnu a bunkovú biológiu • Identifikačné sety pre forenznú biológiu

Rinntech

Technológie pre analýzu stromov a dreva

Sanoclav

Autoklávy

Sarstedt

Scie-plas

Elektroforetické aparatúry

Selecta

Ultrazvukové kúpele • Minicentrifúgy • Inkubátory

Seqme

DNA sekvenovanie a fragmentačná analýza • Next-Generation sekvenovanie • Kurzy a semináre

Sigma

Chémia (syntézy, iónové kvapaliny, izotopy, rozpúšťadlá) • Analytika/Chromatografia • Life Science reagencie • SAFC chemikálie • Produkty pre vedu a výskum

Snijders

Klimatické a rastové komory

Stuart

Ohrevné platne • Pipetovacie pištole • Termobloky • Vodné kúpele

TA Instruments

Kompletné riešenia pre termálnu analýzu • DSC, TGA, ITC

Thermo

Laboratórne a technické sklo (Kadičky, skúmavky, reagenčné fľaše, pipety, byrety, lieviky, kryštalizačné misky, odmerné valce, chladiče, iné)

Thermo

Jednokanálové a viackanálové pipety • Elektronické pipety • Dávkovacie pipety • Dávkovače • Pipetovacie pištole • Príslušenstvo k pipetovacím pomôckam

WITEG

Inkubátory • Magnetické miešadlá • Vákuové odparky • Termobloky • Vodné kúpele • Vortexy

WLD-TEC

Opaľovacie pištole • Plynové kahany

WTW

pH/EC/ISE/TDS/DO metre • Titrátory • Prenosné fotometre • Procesné merače

Zeiss

Mikroskopy

Privacy Preference Center

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

http://www.lambda.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.