Katalóg laboratórnych prístrojov, chemikálií a spotrebného materiálu je rozčlenený do viacerých PDF súborov podľa jednotlivých kategórií produktov. Ceny v katalógu sú len orientačné a sú uvádzané bez DPH.

2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE   (pdf, 3,0 MB)
2.1 Horizontálne elektroforézy
2.2 Pulzná elektroforéza v rotačnom poli
2.3 Elektroforézy na sekvenáciu DNA
2.4 Gradientové elektroforézy TGGE a DGGE
2.5 Systém pre izoelektrickú fokusáciu
2.6 Vertikálne elektroforézy
2.7 Modulárny systém – PAGE, 2-D, blotting
2.8 Gradientové zmiešavače
3. BLOTOVACIE SYSTÉMY   (pdf, 0,4 MB)
3.1 Zariadenia na blotovanie
3.2 Blotovacie membrány
4. ELEKTROFORETICKÉ ZDROJE NAPÄTIA   (pdf, 0,5 MB)
4.1 Nízkonapäťové elektroforetické zdroje
4.2 Vysokonapäťové elektroforetické zdroje
5. GÉL DOKUMENTAČNÉ SYSTÉMY, TRANSILUMINÁTORY a SUŠIČKY GÉLOV   (pdf, 1,0 MB)
5.1 Gél dokumentačné systémy
5.2 Transiluminátory
5.3 Sušičky gélov a membránové pumpy
6. PCR TERMOCYKLÉRY   (pdf, 0,9 MB)
6.1 PCR termocykléry
6.2 Real Time PCR cyklér
7. TERMOBLOKY   (pdf, 0,7 MB)
7.1 Termobloky bez chladenia a trepania
7.2 Termobloky s chladením
7.3 Termobloky s trepaním a s trepaním a chladením vzoriek
7.4 Termoblok na mikrotitračné platničky s trepaním
8. HYBRIDIZAČNÉ PECE   (pdf, 0,1 MB)
9. PRÍSTROJE PRE IZOLÁCIU DNA, RNA A PROTEÍNOV   (pdf, 0,1 MB)
9.1 Prístroje pre manuálnu izoláciu DNA, RNA proteínov
9.2 Prístroje pre automatickú izoláciu DNA, RNA a proteínov
11. LAMINÁRNE, BIOHAZARD A PCR BOXY   (pdf, 1,1 MB)
11.1 Laminárne boxy s vertikálnym a horizontálnym prúdením
11.2 Laminárne boxy triedy II (Biohazard)
11.3 Laminárne boxy triedy III (Biohazard)
11.4 PCR boxy
11.5 Kontrolné pracovné stanice pre laboratórne zvieratá
12. ZARIADENIA PRE STERILIZÁCIU VZDUCHU V MIESTNOSTIACH A V BOXOCH   (pdf, 0,5 MB)
12.1 Neuzavreté germicídne žiariče pre sterilizáciu vzduchu v miestnostiach
12.2 Uzavreté germicídne žiariče pre sterilizáciu vzduchu v miestnostiach
12.3 Uzavreté germicídne žiariče pre sterilizáciu vzduchu v miestnostiach a boxoch
12.4 Zariadenia na dezinfekciu vzduchu pomocou suchej hmly
13. PLYNOVÉ KAHANY A OPAĽOVACIE PIŠTOLE   (pdf, 0,3 MB)
13.1. Plynové kahany
13.2. Plynové opaľovacie pištole
14. CENTRIFÚGY   (pdf, 0,7 MB)
14.1 Mini centrifúgy
14.2 Centrifúgy s funkciou miešania
14.3 Mikrocentrifúgy a univerzálne centrifúgy .
15. MAGNETICKÉ A VERTIKÁLNE MIEŠADLÁ   (pdf, 0,3 MB)
16. TREPAČKY, ROTÁTORY A VORTEXY   (pdf, 2,2 MB)
16.1 Mini trepačky
16.2 Laboratórne trepačky
16.3 Laboratórny stolný inkubátor s trepačkou
16.4 Rotátory
16.5 Vortexy
16.6 Digitálne rollery
17. HOMOGENIZÁTORY   (pdf, 0,5 MB)
17.1 Mechanické homogenizátory
17.2 Ultrazvukové homogenizátory (sonifikátory)
18. ZAHRIEVACIE PLATNE A VÝHREVNÉ HNIEZDA   (pdf, 0,2 MB)
18.1 Zahrievacie platne
18.2 Výhrevné hniezda
19. VODNÉ KÚPELE   (pdf, 0,6 MB)
19.1 Vodné kúpele
19.2 Vodné kúpele s trepaním
20. ULTRAZVUKOVÉ KÚPELE   (pdf, 0,4 MB)
21. AUTOKLÁVY   (pdf, 1,2 MB)
21.1 Vertikálne stolové parné autoklávy
21.2 Malé parné sterilizátory
21.3 Horizontálne a vertikálne autoklávy
21.4 Veľké parné sterilizátory
22. SUŠIARNE/STERILIZÁTORY   (pdf, 1,1 MB)
22.1 Laboratórne sušiarne
22.2 Teplovzdušné sterilizátory
23. BIOLOGICKÉ TERMOSTATY A INKUBÁTORY   (pdf, 0,9 MB)
24. KLIMATICKÉ KOMORY A BOXY NA PESTOVANIE RASTLÍN   (pdf, 0,4 MB)
25. CO2 INKUBÁTORY   (pdf, 0,5 MB)
26. BIOREAKTORY A FERMENTORY   (pdf, 0,1 MB)
27. HLBOKOMRAZIACE BOXY   (pdf, 0,6 MB)
28. LYOFILIZÁTORY   (pdf, 0,4 MB)
29. VÝROBNÍKY ĽADU   (pdf, 0,1 MB)
30. LABORATÓRNE UMÝVAČKY   (pdf, 0,1 MB)
31. VÁHY   (pdf, 1,7 MB)
31.1 Presné váhy
31.2 Analytické váhy
31.3 Analyzátory vlhkosti
31.4 Plošinové váhy
32. PRÍSTROJE NA MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN   (pdf, 2,4 MB)
32.1 pH metre
32.2 Oximetre
32.3 Konduktometre
32.4 Multimetre
32.5 Refraktometre
32.6 Prístroje na stanovenie teploty topenia
32.7 Spektrofotometre
32.8 Fluorimetre
32.9 Luminometre
32.10 Infračervená spektrometria
32.11 Kombinované spektro-fluoro-luminometre
32.12 Mikroplatničkové fotometre
32.13 Microarray skenery
33. MIKROSKOPY   (pdf, 0,3 MB)
34. POČÍTADLÁ KOLÓNIÍ   (pdf, 0,2 MB)
35. PIPETY A DÁVKOVAČE   (pdf, 0,7 MB)
35.1 Pipety
35.2 Pipetovacie dávkovače
35.3 Pipetovacie pištole
35.4 Manuálny pipetovací systém
36. CHOVNÉ BOXY A METABOLICKÉ BOXY PRE LABORATÓRNE ZVIERATÁ   (pdf, 0,3 MB)
37. SYSTÉMY NA ÚPRAVU VODY   (pdf, 0,8 MB)
37.1 Systémy na prípravu čistej laboratórnej vody – typ III (voda po reverznej osmóze)
37.2 Systém na prípravu demineralizovanej („demi“) laboratórnej vody
37.3 Systémy na prípravu analyticky čistej vody – typ II (deionizovaná laboratórna voda)
37.4 Systémy na prípravu ultračistej vody – typ I
38. ROTAČNÉ VÁKUOVÉ ODPARKY   (pdf, 0,4 MB)
39. PRODUKTY PRE ULTRAFILTRÁCIU   (pdf, 0,1 MB)
A ZAHUSŤOVANIE VZORIEK
39.1 Ultrafiltračné centrifugačné jednotky
39.2 Zahusťovacie jednotky
40. PRODUKTY PRE FILTRÁCIU VZORIEK   (pdf, 1,4 MB)
40.1 Sterilná filtrácia
40.1.1 Sterilné striekačkové filtre
40.1.2 Filtračné jednotky pre sterilnú filtráciu
40.2 Nesterilná filtrácia
40.2.1 Nesterilné striekačkové filtre
40.2.2 Filtračné jednotky
40.3 Ventilačné filtre
40.4 Filtračné aparatúry
40.5 Membránové filtre
40.6 Filtre zo sklenených vlákien a kremenné filtre
40.7 Filtračný papier
41. PRODUKTY PRE MIKROBIOLOGICKÚ KONTROLU VODY A NÁPOJOV FILTRAČNOU METÓDOU   (pdf, 0,6 MB)
41.1 Filtračné systémy
41.2 Sterilné membránové filtre pre mikrobiologické analýzy
42. MEMBRÁNOVÉ PUMPY   (pdf, 0,1 MB)
43. PRODUKTY PRE VYSOKOÚČINNÚ KVAPALINOVÚ CHROMATOGRAFIU A HMOTNOSTNÚ SPEKTROMETRIU   (pdf, 1,1 MB)
43.1 Produkty pre kvapalinovú chromatografiu – UPLC/HPLC
43.2 Hmotnostná spektrometria MS
43.3 Chromatografické kolóny
43.4 Kolóny pre plynovú chromatografiu
43.5 Príprava vzoriek SPE
43.6 Príprava vzoriek SPME
44. SPOTREBNÝ MATERIÁL PRE LABORATÓRIA   (pdf, 3,2 MB)
44.1 Plasty
44.1.1 Špičky
44.1.2 Plasty pre bunkovú a mikrobiologickú
kultiváciu
44.1.3 Plasty pre PCR
44.1.4 Pasteurove pipety
44.1.5 Serológické pipety
44.2 Laboratórne sklo a porcelán
44.3 Vrecká na sterilizáciu
44.4 Indikátory sterilizácie
46. PONUKA PRE OBLASŤ CHÉMIE   (pdf, 0,3 MB)

Privacy Preference Center

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste sa mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

http://www.lambda.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Are you sure?

By disagreeing you will no longer have access to our site and will be logged out.