Filtracia ZAHUSTOVANIE

Ultrafiltračné centrifugačné jednotky

Model: Amicon UFC jednotky
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Popis produktu

Ultrafiltračné centrifugačné jednotky (UFC jednotky) Amicon Millipore sú určené na prácu s nukleovými kyselinami a proteínmi. Používajú sa pri mnohých aplikáciách ako je separácia, zahusťovanie vzoriek, odsoľovanie makromolekúl z vodných alebo biologických roztokov a výmena tlmivých roztokov.

V ponuke je široká škála centrifugačných jednotiek s Ultracel ultrafiltračnou membránou. UFC jednotky sú určené na prácu so vzorkami s objemom 500ul až 15ml a na ich použitie sú potrebné základné typy uhlových a výkyvných rotorov. Doba spracovania je rýchla, cca 10 – 30 minút.

Ultracel membrána je hydrofilná s pevnou štruktúrou, ktorá zaručuje vysokú účinnosť zachytenia žiadaných molekúl a jej kompaktnosť značne eliminuje adsorpciu proteínov, DNA a iných makromolekúl na membránu.

Technické špecifikácie

Amicon Ultra 0.5

Maximálny počiatočný objem vzorky: 500 ul
Typický konečný objem: 15-20 ul
Koncentračný faktor: 25x až 30x
Doporučená relatívna odstredivá sila: 14000 x g / koncentračný mód, 1000 x g / reverzný mód
Maximálna relatívna odstredivá sila: 15000 x g
Aktívna plocha membrány: 1 cm²
Mŕtvy objem: <1 ul
Materiál filtračného zariadenia: kopolymér styrénu / butadiénu
Membrána: Ultracel® regenerovaná celulóza
Zberná nádoba: polypropylén
Rozmery filtračného zariadenia (priemer x dĺžka): 9,4 x 29,6 mm
Rozmery skúmavky (priemer x dĺžka): 10,8 x 43,0 mm

Amicon Ultra 2

Maximálny počiatočný objem vzorky: 2 ml
Typický konečný objem: 15-70 ul
Koncentračný faktor: 50x
Doporučená a maximálna relatívna odstredivá sila:
Výkyvný rotor: 4000 x g / koncentračný mód, 1000 x g / reverzný mód
Uhlový rotor: 7500 x g / koncentračný mód, 1000 x g / reverzný mód
Aktívna plocha membrány: 1 cm²
Mŕtvy objem: <5 ul
Materiál filtračného zariadenia: kopolymér styrénu / butadiénu
Membrána: Ultracel® regenerovaná celulóza
Zberná nádoba: polypropylén
Rozmery filtračného zariadenia (priemer x dĺžka): 15,9 x 70,7 mm
Rozmery skúmavky (priemer x dĺžka): 13,8 x 52,9 mm

Amicon Ultra 4

Maximálny počiatočný objem vzorky: 4 ml
Typický konečný objem: 50 ul
Koncentračný faktor: 80x až 100x
Aktívna plocha membrány: 3 cm²
Materiál filtračného zariadenia: kopolymér styrénu / butadiénu
Membrána: Ultracel® regenerovaná celulóza
Zberná nádoba: polypropylén
Rozmery filtračného zariadenia (priemer x dĺžka): 17,2 x 73,4 mm
Rozmery skúmavky (priemer x dĺžka): 17,3 x 124 mm

Amicon Ultra 15

Maximálny počiatočný objem vzorky: 15 ml
Typický konečný objem: 200 ul
Koncentračný faktor: 80x až 100x
Aktívna plocha membrány: 7,6 cm²
Materiál filtračného zariadenia: kopolymér styrénu / butadiénu
Membrána: Ultracel® regenerovaná celulóza
Zberná nádoba: polypropylén
Rozmery filtračného zariadenia (priemer x dĺžka): 29,6 x 72,0 mm
Rozmery skúmavky (priemer x dĺžka): 29,7 x 121 mm

Amicon UFC jednotky

 

Kat. číslo Popis
UFC500308 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 8 ks
UFC500324 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 24 ks
UFC500396 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 96 ks
UFC501008 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 8 ks
UFC501024 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 24 ks
UFC501096 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 96 ks
UFC503008 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 8 ks
UFC503024 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 24 ks
UFC503096 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 96 ks
UFC505008 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 8 ks
UFC505024 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 24 ks
UFC505096 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 96 ks
UFC510008 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 8 ks
UFC510024 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 24 ks
UFC510096 Amicon Ultra-0.5, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 0.5ml, Balenie: 96 ks
UFC200308 Amicon Ultra-2, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC201008 Amicon Ultra-2, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC203008 Amicon Ultra-2, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC205008 Amicon Ultra-2, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC210008 Amicon Ultra-2, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC800308 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 8 ks
UFC800324 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC800396 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 96 ks
UFC801008 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 8 ks
UFC801024 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC801096 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 96 ks
UFC803008 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 8 ks
UFC803024 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC803096 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 96 ks
UFC805008 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 8 ks
UFC805024 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC805096 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 96 ks
UFC810008 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 8 ks
UFC810024 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 24 ks
UFC810096 Amicon Ultra-4, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 4ml, Balenie: 96 ks
UFC900308 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC900324 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC900396 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 3kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks
UFC901008 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC901024 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC901096 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks
UFC901008 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC901024 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC901096 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 10kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks
UFC903008 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC903024 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC903096 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 30kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks
UFC905008 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC905024 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC905096 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 50kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks
UFC910008 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 8 ks
UFC910024 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 24 ks
UFC910096 Amicon Ultra-15, zachytenie častíc od 100kDa, objem vzorky 15ml, Balenie: 96 ks