Spektrofotometer T92

Spektrofotometer T92+ (UV-VIS)

Popis produktu

 

T92+ je vysoko výkonný kompaktný dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer s plynule nastaviteľnou šírkou štrbiny od 0,1 nm až po 5 nm  v intervaloch 0,1 nm.

PARAMETER: T92+
Optický systém dvojlúčový
Rýchlosť scanovania voliteľná
Rozsah vlnovej dĺžky 190-900 nm
Presnosť vlnovej dĺžky ± 0,3 nm
Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky ≤ 0,1 nm
Šírka štrbiny plynule nastaviteľná, 0,1-5,0 nm
v 0,1 nm intervaloch
Fotometrický mód transmitancia, absorbancia,
koncentrácia (s použitím UVWin softwaru)
Fotometrický rozsah -4,0-4,0 Abs
Fotometrická presnosť 0,002A (0-0,5A)
0,004A (0,5-1,0 A)0,3%T (0-100%T)
Fotometrická opakovateľnosť 0,001A (0-0,5A)
Šum 0,0004A (500nm) zahrievanie 30 min
Baseline Flatness 0.0015A (200-850 nm)
Stabilita ± 0.0008 A/hod
(500nm, 0 Abs)zahrievanie 2 hod
Rozptyl svetla ≤ 0,01%T (220 nm NaI, 340 nm NaNO2)
Držiak na kyvety fixné pozície vzoriek
Detektor fotonásobič
Displej a tlačiareň nemá
Zdroj svetla halogénová žiarovka, deutériová lampa
PC interface RS232 a USB
Software UVWin
Rozmery (mm) 545x580x270 mm
Hmotnosť 43 kg

Podrobné informácie o spektrofotometroch a prídavných zariadeniach nájdete aj v brožúre PG Instruments (5,7 MB).