spektrofotometer T80

Spektrofotometer T80 (UV-VIS)

Popis produktu

T80 je vysoko výkonný kompaktný dvojlúčový UV-VIS spektrofotometer, ktorý je dostupný v dvoch modeloch: T80 s fixnou šírkou štrbiny 2 nm a T80+ s variabilnou šírkou štrbiny (0,5, 1, 2, 5 nm). Spektrofotometer T80 je vhodný na fotometrické merania, skenovanie spektier, kvantitatívne stanovenia a analýzy DNA alebo proteínov.

PARAMETER: T80 / T80+
Optický systém dvojlúčový
Rýchlosť scanovania voliteľná
Rozsah vlnovej dĺžky 190-1100 nm
Presnosť vlnovej dĺžky ± 0,3 nm
Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky ≤ 0,2 nm
Šírka štrbiny 2 nm / variabilná (0,5, 1, 2, 5 nm)
Fotometrický mód transmitancia, absorbancia,
koncentrácia
Fotometrický rozsah -0,3-3 Abs
Fotometrická presnosť 0,002A (0-0,5A)
0,004A (0,5-1,0 A)
0,3%T (0-100%T)
Fotometrická opakovateľnosť 0,001A (0-0,5A)
0,002A (0,5-1,0A)
0,15%T (0-100%T)
Šum 0,001A (500nm) zahrievanie 30 min
Baseline Flatness 0.0015A (200-1 000 nm)
Stabilita ± 0.0008 A/hod
(500nm, 0 Abs)
zahrievanie 2 hod
Rozptyl svetla ≤ 0,12%T (220 nm NaI, 340 nm Na NO2)
Držiak na kyvety Automatický 8-pozičný držiak
Detektor silikónová dióda
Displej digitálny LCD
Zdroj svetla halogénová žiarovka, deutériová lampa
PC interface RS232 a USB
Tlačiareň nie je súčasťou
Rozmery (mm) 520x420x230
Hmotnosť 25 kg

Podrobné informácie o spektrofotometroch a prídavných zariadeniach nájdete aj v brožúre PG Instruments (5,7 MB).