Spektrofotometer C30

Spektrofotometer C30

Popis produktu

Prenosný spektrofotometer C30 je kompaktné zariadenie fungujúce na princípe pokročilej CCD detekčnej technológie. Spektrofotometer C30 je vhodný na skenovanie spektier, fotometriu kvantitatívne a kinetické merania.

Model C30M obsahuje pred-programované testovacie metódy pre Spectroquant™ kit od Merck Chemicals, ktorý je určený špeciálne na testovanie zložiek životného prostredia (pitná a povrchová voda, priemyselná alebo mestská odpadová voda, nápoje, dezinfekcia a ďalšie.)

PARAMETER: C30 / C30M
Optický systém polychromatický s konkávnou holografickou mriežkou
Rozsah vlnovej dĺžky 300-800 nm
Presnosť vlnovej dĺžky ± 1,0 nm
Reprodukovateľnosť vlnovej dĺžky 0,1 nm
Šírka štrbiny 4 nm ± 0,8 nm
Fotometrický mód transmitancia, absorbancia,
energia, koncentrácia
Fotometrická presnosť ± 1,0 %
Fotometrická opakovateľnosť 0,3 %
Baseline Flatness ± 0.05 Abs
Rozptyl svetla 0,5 %
Detektor CCD Sony ILX511 2048 Pixels
Displej 320×240 True Color TFT dotykový displej
Zdroj svetla halogénová žiarovka
Zdroj energie zabudovaná dobíjateľná batéria, prevázka 5 hod
Tlačiareň mini tlačiareň (voliteľné)
Rozmery 280 x 170 x 110 mm
Hmotnosť 25 kg

Podrobné informácie o spektrofotometroch a prídavných zariadeniach nájdete aj v brožúre PG Instruments (5,7 MB).