Striekackove filtre 3

Striekačkové filtre Millipore

Model: Striekačkové filtre
Katalógové číslo:
Výrobca: Merck
Laboratórna technika Merck

Špecifikácia na stránke výrobcu

Kategórie: , . Tag: .

Popis produktu

Striekačkové filtre Millipore sú určené na spoľahlivé odstránenie častíc a mikroorganizmov z kvapalín, vzduchu a plynov. Typickými aplikáciami je rýchla a účinná filtrácia vzoriek pre chromatografické analýzy (HPLC, IC), sterilná filtrácia biologických roztokov ako aj filtrácia iných typov vzoriek s objemom od 1ml do 200 ml. Vstupné napojenie je Female Luer-Lok a výstupné napojenie Male Luer slip. Maximálna pracovná teplota je 45°C. Striekačkové filtre Millipore sú dostupné s viacerými typmi hydrofilných alebo hydrofóbnych membrán (MCE - zmes esterov celulózy, NY - nylón, PES - polyétersulfón, PVDF - polyvinylidénfluorid, PTFE - polytetrafluóretylén, GF – sklovláknité filtre) s veľkosťou pórov 0.1µm, 0.22 µm, 0.45µm, 0.8µm a 5µm. V závislosti od objemu filtrovanej kvapaliny máte možnosť výberu filtra s priemerom 4mm, 13mm, 25mm a 33mm.

Technické špecifikácie

MCE Membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo zmesi esterov celulózy (nitrátcelulóza a acetátcelulóza), jedna z najrozšírenejších filtračných membrán, má vynikajúce filtračné vlastnosti.
POUŽITIE: sterilná filtrácia vodných roztokov, analýza vzduchu, purifikácia vodných roztokov, široké využitie v mikrobiológii

CA Membrána

CHARAKTERISTIKA: acetát-celulózová membrána má najnižšiu väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných roztokov, roztokov s obsahom alkoholu a roztokov s obsahom proteínov

RC Membrána

CHARAKTERISTIKA: chemicky odolná hydrofilná membrána z regenerovanej celulózy
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC

NY Membrána

CHARAKTERISTIKA: prirodzene hydrofilná a mechanicky odolná nylónová membrána, vyššia väzbovosť proteínov
POUŽITIE: filtrácia vodných, bežných rozpúšťadiel (HPLC) a chemicky neagresívnych roztokov, filtrácia HPLC vzoriek

PES Membrána

CHARAKTERISTIKA: polyétersulfónová membrána je prirodzene hydrofilná a má najväčšiu porozitu, tento typ membrán je asymetrický, póry sú väčšie na strane nasávania, čo umožňuje vysokú priepustnosť, nízka väzbovosť proteínov
POUŽITIE: ideálna pre filtráciu vodných roztokov a pufrov, sterilná filtrácia médií pre tkanivové kultúry, pre iónovú chromatografiu a široké spektrum ďalších aplikácií

PVDF M Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polyvinylidénfluorid membrána, nízka väzbovosť proteínov, široká chemická odolnosť
POUŽITIE: filtrácia mobilných fáz pre HPLC, filtrácia roztokov s obsahom proteínov, bežné filtrácie rozpúšťadiel

PVDF Membrána

CHARAKTERISTIKA: polyvinylidénfluorid membrána je mierne hydrofóbna a chemicky odolná voči kyselinám a pre široké spektrum rozpúšťadiel
POUŽITIE: filtrácia HPLC vzoriek

Hydrofóbna PTFE Membrána

CHARAKTERISTIKA: polytetrafluoroetylén membrána je prirodzene hydrofóbna, má vysokú chemickú odolnosť voči širokému spektru rozpúšťadiel a voči silným kyselinám a zásadám
POUŽITIE: nevodné roztoky, silné kyseliny a zásady, plyny

Hydrofilná PTFE Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polytetrafluoroetylén membrána s vysokou chemickou odolnosťou podobne ako hydrofóbna PTFE membrána (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady)
POUŽITIE: veľmi univerzálne, vodné a organické roztoky

PC Membrána

CHARAKTERISTIKA: transparentné veľmi tenké membránové filtre s hladkým povrchom z polykarbonátu
POUŽITIE: SEM analýzy (Scanning electron microscopy), AOX analýzy (Adsorbable Organic Halogens), monitoring vzduchu, gravimetrické analýzy, monitoring azbestu

GF Membrána

CHARAKTERISTIKA: membrána zo sklenených mikrovlákien
POUŽITIE: finálna filtrácia vzoriek s väčším počtom častíc alebo ako predfilter

PP Membrána

CHARAKTERISTIKA: hydrofilná polypropylénová membrána s vysokou chemickou odolnosťou voči rozpúšťadlám a nízkou väzbovosťou proteínov
POUŽITIE: ideálna pre prípravu vzoriek na iónovú chromatografiu

Nesterilné SF

 

Kat. číslo Popis
SLHVR04NL striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLHVR04NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 1000ks
SLHV013NL striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLHVT13NL striekačkové filtre Millex-HV s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLHV013NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLHV033NS striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHV033NB striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLHV033NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLGVR04NL striekačkové filtre Millex-GV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLGVR04NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 1000ks
SLGV013NL striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLGVT13NL striekačkové filtre Millex-HV s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLGV013NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLGV033NS striekačkové filtre Millex-GV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGV033NB striekačkové filtre Millex-GV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLGV033NK striekačkové filtre Millex-GV, nesterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLHN013NL striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLHNT13NL striekačkové filtre Millex-HN s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLHN013NK striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLHN033NS striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHN033NB striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLHN033NK striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLGN013NL striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLGNT13NL striekačkové filtre Millex-HN s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLGN013NK striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLGN025NS striekačkové filtre Millex-GN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGN025NB striekačkové filtre Millex-GN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLGN025NK striekačkové filtre Millex-GN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLGN033NS striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGN033NB striekačkové filtre Millex-HN, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLGN033NK striekačkové filtre Millex-HV, nesterilné, membrána: hydrofilný NY, mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: purpurová, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLHP033NS striekačkové filtre Millex-HP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 50ks
SLHP033NB striekačkové filtre Millex-HP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 250ks
SLHP033NK striekačkové filtre Millex-HP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 1000ks
SLGP033NS striekačkové filtre Millex-GP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 50ks
SLGP033NB striekačkové filtre Millex-GP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 250ks
SLGP033NK striekačkové filtre Millex-GP, nesterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), mŕtvy objem: 80µl, filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 8.6 bar, materiál filtra: polypropylén, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, objem vzorky: 200ml, balenie: 1000ks
SLLHR04NL striekačkové filtre Millex-LH, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLLHR04NK striekačkové filtre Millex-LH, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 1000ks
SLCR013NL striekačkové filtre Millex-LCR, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLCRT13NL striekačkové filtre Millex-LCR s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLCR013NK striekačkové filtre Millex-LCR, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLCR025NS striekačkové filtre Millex-LCR, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLCR025NB striekačkové filtre Millex-LCR, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLCR025NK striekačkové filtre Millex-LCR, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLLGR04NL striekačkové filtre Millex-LH, nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE (LCR), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLFHR04NL striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLFH013NL striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLFHT13NL striekačkové filtre Millex-FH s výstupnou hadičkou pre pohodlnú filtráciu do malých vialiek, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLFH013NK striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLFH025NS striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLFH025NB striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLFH025NK striekačkové filtre Millex-FH, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLFGR04NL striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 4mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLFG013NL striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLFG013NK striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 10ml, balenie: 1000ks
SLFG025NS striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLFG025NB striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLFG025NK striekačkové filtre Millex-FG, nesterilné, membrána: hydrofóbny PTFE (Fluoropore), mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLHNM25NS striekačkové filtre Millex-HPF nesterilné, membrána: hydrofilný NY + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHNM25NK striekačkové filtre Millex-HPF nesterilné, membrána: hydrofilný NY + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGNM25NS striekačkové filtre Millex-HPF nesterilné, membrána: hydrofilný NY + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGNM25NK striekačkové filtre Millex-HPF nesterilné, membrána: hydrofilný NY + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLCRM25NS striekačkové filtre Millex-HPF LCR nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLCRM25NK striekačkové filtre Millex-HPF LCR nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLLGM25NS striekačkové filtre Millex-HPF LCR nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLLGM25NK striekačkové filtre Millex-HPF LCR nesterilné, membrána: hydrofilný PTFE + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.20µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHVM25NS striekačkové filtre Millex-HPF HV nesterilné, membrána: PVDF + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLCRM25NK striekačkové filtre Millex-HPF HV nesterilné, membrána: PVDF + GF predfilter (10 až 0.7um), mŕtvy objem: 250µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 25mm, farebné kódovanie: nie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
Kat. číslo Popis
SLHV004SL striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 4mm, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLGV004SL striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 10µl, filtračná plocha: 0.1 cm2, maximálny pracovný tlak: 14 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 4mm, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 1ml, balenie: 100ks
SLHV013SL striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 13mm, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLGV013SL striekačkové filtre Millex-GV, sterilné, membrána: hydrofilný PVDF (Durapore), mŕtvy objem: 25µl, filtračná plocha: 0.65 cm2, maximálny pracovný tlak: 6.9 bar, materiál filtra: HDPE, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 13mm, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 10ml, balenie: 100ks
SLSV025LS striekačkové filtre Millex SV sterilné, membrána: PVDF, mŕtvy objem: 100µl, filtračná plocha: 3.9 cm2, maximálny pracovný tlak: 5.2 bar, materiál filtra: PVC, veľkosť pórov: 5µm, priemer: 25mm, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGP033RS striekačkové filtre Millex-GP, sterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 200ml, balenie: 50ks
SLGP033RB striekačkové filtre Millex-GP, sterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 200ml, balenie: 250ks
SLGP033RK striekačkové filtre Millex-GP, sterilné, membrána: hydrofilný PES (Express Plus), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: zelená, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 200ml, balenie: 1000ks
SLGS033SS striekačkové filtre Millex-GS, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGS033SB striekačkové filtre Millex-GS, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLHA033SS striekačkové filtre Millex-HA, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHA033SB striekačkové filtre Millex-HA, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLAA033SS striekačkové filtre Millex-AA, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.8µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLAA033SB striekačkové filtre Millex-AA, sterilné, membrána: MCE (MF), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.8µm, priemer: 33mm, farba: modrá, sterilizačná metóda: etylénoxid, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLVV033RS striekačkové filtre Millex-VV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.1µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGV033RS striekačkové filtre Millex-GV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLGV033RB striekačkové filtre Millex-GV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLGV033RK striekačkové filtre Millex-GV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.22µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks
SLHV033RS striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 50ks
SLHV033RB striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 250ks
SLHV033RK striekačkové filtre Millex-HV, sterilné, membrána: PVDF (Durapore), filtračná plocha: 4.5 cm2, maximálny pracovný tlak: 10 bar, materiál filtra: modifikovaný akryl, veľkosť pórov: 0.45µm, priemer: 33mm, farba: žltá, sterilizačná metóda: gamma žiarenie, objem vzorky: 100ml, balenie: 1000ks