IK Magneticke castice

Kity na izoláciu nukleových kyselín pomocou magnetických partikúl

Podrobný rozpis kitov nájdete v tabuľke.
Výrobca: Promega
Promega laboratórna technika

Popis produktu

Názov KITU Katalógové číslo Popis KITU
ReliaPrep™ 96 gDNA Miniprep HT System  A2670, A2671 Isolate gDNA from up to 96 whole blood samples or Oragene®•Discover sample collection devices using an automated binding resin 96-well plate system.
ReliaPrep™ Large Volume HT gDNA Isolation System A2751 Isolate gDNA from 1–10ml of whole blood or buffy coat using a semi-automated paramagnetic resin system.
Wizard® Magnetic Food FF3750, FF3751 Isolate DNA from various food samples using a paramagnetic silica resin system.
Wizard® MagneSil® Sequencing Reaction Clean-Up System A1831, A1832 Purify up to 96 samples of DNA from sequencing reactions using an automated paramagnetic silica particle 96-well plate method.
Wizard® Magnetic 96 DNA Plant System FF3760, FF3761 Isolate DNA from up to 96 plant tissue samples using a paramagnetic silica particle-based system manually or automated on a robotic liquid handler.
Wizard® MagneSil® Plasmid DNA Purification System A1630, A1631, A1635 Isolate up to 96 plasmids samples from bacterial culture using an automated magnetic silica bead 96-well plate system.
Wizard MagneSil Tfx™ System A2380 Isolate up to 96 samples of transfection-quality plasmid DNA using an automated paramagnetic silica particle 96-well plate system.
MagneSil® Total RNA mini-Isolation System Z3351 Isolate up to 384 samples of RNA from blood, tissue or cultured cells using an automated paramagnetic silica particle 96- or 384-well plate system.
PolyATtract® mRNA Isolation System Z5200 Isolate eukaryotic mRNA from total RNA extracts using a paramagnetic particle-based system.